HELSENORGE

Samhandlingsmøte 11. april

Fagseminar, 11.04.2018

Tema: Trygg utskrivelse og oppgaveglidning. Det handler både om oppgavefordeling og om tydelighet i formuleringer i epikriser.

For alle epikriseskrivere!

Ny epikrisemal ved SiV presiserer viktigheten av tydelige formuleringer om pasientansvar, og tydelig formulering om hva fastlege skal gjøre. Men da er det avgjørende at sykehusleger og fastleger har felles forståelse av hvem som skal ha ansvar for hva. Det handler både om oppgavefordeling og om tydelighet i formuleringer i epikriser.

I dette møtet setter vi fokus på disse utfordringene, for å klargjøre prinsipper nettopp for slikt samarbeid. Det blir god deltakelse fra ulike sykehusavdelinger, slik at de aktuelle utfordringene kan diskuteres. Fylkeslege Henning Mørland vil bidra sammen med Bente

Program

 • 18.00 – 18.05 - Velkommen,   

  Geir Fredborg, praksiskonsulent
 • 18.05 – 18.15 - Fastlegerollen: Fra portvakt til sekretær?

  Eller sykehusets viktigste medisinske samarbeidspartner?
  Geir Dunseth, leder for praksiskonsulentordningen
 • 18.15 – 18.40 -  Trygg utskriving: «Ber fastlege kontrollere…»

  Hvordan sikre en trygg overføring fra sykehuslege til fastlege? 
  Diskusjon: Panel med sykehusleger, fylkeslege, fastlege.
 • 18.40 – 18.50 - Trygg utskriving: Hvem er juridisk ansvarlig hvis det glipper?

   Fylkeslege Henning Mørland
 • 18.50 – 19.15 Oppgaveglidning del 1: «Ber om at fastlege informerer…»

  Er sykehuslege og fastlege enige i hvem som bør gjøre hva? Diskusjon
  Panel
 • 19.15 – 19.45 Pause med servering

 • 19.45 – 19.55 PKO-nytt  PKO

 • 19.55 – 20.15 Oppgaveglidning del 2: «Ber fastlege henvise til…»

  Hvordan fordele ansvar for utredning og videre behandling? 
  Diskusjon panel
 • 20.15 – 20.30 Erfaringer fra «Møteplass Oslo»

  Hvordan klarte man få et samarbeid mellom fastleger og alle sykehus i Osloregionen? Bente Thorsen
  Samhandlingsoverlege ved OUS
 • 20.30 – 20.50 Oppgaveglidning del 3: Sykmeldinger, blodprøver,  reiserekvisisjoner?

  Er vi enige i hvem som gjør hva her?  
  Diskusjon panel
 • 20.50 – 21.00 Hva nå? Veien videre og oppsummering 

Send oss eksempler!

Fastleger oppfordres til fortsatt å sende inn eksempler ved epikriser hvor de opplever uheldig oppgaveglidning eller uklare ansvarsforhold til pko@siv.no.

Se mer informasjon om møtet her

Les mer om trygg utskrivelse og oppgaveglidning

Når og hvor

Dato
11.04.2018 
Klokkeslett
18:00-21:00
Sted
Tønsberg
Auditoriet
 
Fant du det du lette etter?