HELSENORGE

Samhandlingsmøte 6. april

PKO inviterer til nytt samhandlingsmøte med faglig påfyll og fokus på samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Håper å se mange av dere, det er alltid inspirerende med godt fremmøte og nye deltakere. 

Delta fysisk eller via Teams

Vi oppfordrer til fysisk fremmøte på samhandlingsmøtet vårt onsdag 6. april for best dialog og felles utbytte, men det er også et godt alternativ å bli med via Teams 

Klikk her for å delta i møtet digitalt

Kurs:

Godkjent 3 timer som del av åpen møteserie for fastleger
Ingen påmelding – bare kom!

Program

  • kl. 18.00-18.10 - Velkommenog PKO-nytt, PKO v/ Geir Dunseth
  • kl. 18.10 - 19.00 - Hjertesvikt. Nye anbefalinger, og hvordan samarbeider vi best om disse pasientene?v/ Alessandro De Bortoli, overlege hjerteseksjonen og Kari Korneliussen spesialutdannet sykepleier - hjertesviktpoliklinikk
  • kl. 19.00-19.30 - Pause med enkel servering
  • kl. 19.30-20.15 - Vitality –  integrerte helsetjenester for eldre. Hvorfor – og hva er fastlegens rolle?
    v/ Marte Sofie Wang-Hansen, geriater – og for tiden prosjektleder Vitality
  • kl. 20.15 - 21.00 - Akuttsenteret. Erfaringer etter 5 måneder med nytt akuttsenter. Hva har vi fått til? Behov for justeringer?
    v/ Kim Markus Hemlock , seksjonsleder ortopedisk seksjon, i samarbeid med flere aktører fra akuttsenteret

Fant du det du lette etter?