Samhandlingsmøte høsten 2017

Kurs, 01.11.2017, Samhandlingsenhet

Praksiskonsulentene til samhandlingsmøte onsdag 1. november 2017 kl 18.-21. auditoriet ved SiV-Tønsberg.


Temaer:

Antibiotikaresistens – hver tredje antibiotikaresept
er uønsket. Hvilke?

  • Kommunal øyeblikkelig hjelp – hva er god praksis? Hvordan skal
    «diagnostisk sløyfe» via akuttmottaket brukes?
  • Cervixcytologi - rutiner ved prøvetaking og oppfølging av prøvesvar

Når og hvor

Dato
01.11.2017 
Klokkeslett
18:00-21:00 
Sted
Tønsberg
Auditoriet
 
Arrangør
Samhandlingsenhet
 
Mer informasjon
pko@siv.no  

PKOs samhandlingsmøter er en viktig møteplass mellom første- og annenlinjetjenesten.

Møtet er en del av en møteserie med godkjente timer i spesialiteten allmennmedisin.

Påmelding er ikke nødvendig.