HELSENORGE

Samhandlingsmøte høsten 2021

Endelig kan vi invitere til nytt samhandlingsmøte med fysisk oppmøte. Vi har flere spennende temaer som er viktig å være oppdatert på:  Hold av onsdag 27. oktober 18.00 – 21.00.
 • Nytt akuttsenter gir nye muligheter og nye rutiner for samhandling og pasientflyt.  Hva er viktig for fastlegens rolle?
 • DIPS interactor erstatter IHR: Hva og hvordan? 
 • Pakkeforløp kreft: Hva har vi lært etter 6 år med pakkeforløp? Har de vi henviser faktisk kreft? Sorterer vi riktig, eller bør noe korrigeres? 
 • Rhesus-immunisering: Fastlegen får en sentral rolle, og endringen innføres fra 1. november. Hvordan blir rutinene?

Oppfordrer til fysisk oppmøte

Vi oppfordrer til fysisk oppmøte, men for de som ikke kan møte, er det mulig å følge presentasjonene via Skype: 

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App


Program


18.00  - 18.15 Velkommen og introduksjon

PKO v/ Geir Dunseth

18.15 - 19.15 Nytt akuttsenter – nye muligheter

 • Runar Danielsen, avdelingssjef akuttsenteret
 • Gustav Siqueland, seksjonsoverlege akuttsenteret
 • Kim Hemlock, seksjonsleder ortopedi
 • Tom Werner Olsen, seksjonsoverlege radiologi
 • Rolf E Hagen, overlege gastrokirurgi 

19.15 – 19.45 Pause med servering


19.45 – 20.05 DIPS interactor

 • Torill H.Svendsen, overbioingeniør klinikk medisinsk diagnostikk

20.05 – 20.35 Pakkeforløp kreft 

 • Geir Dunseth - PKO 
 • Janna Berg, overlege lungemedisin
 • Tore Stenstad, seksjonsoverlege infeksjonsmedisin

20.35 – 21.00 Rhesus-immunisering

 • Bror Olav Håvardsrud – PKO
 • Linn T Nistov, overlege gynekologisk seksjon
 • Norunn Ulvahaug, bioingeniør
 

Sykehusansatte stiller igjen villig opp, og sentrale aktører fra de aktuelle avdelingene har arbeidet tett med oss i PKO for å sette sammen et program som vi tror er godt tilpasset fastlegens hverdag og behov. 

NB: Vi oppfordrer til fysisk oppmøte, siden det gir best dialog og dynamikk i møtet. Men vi kommer også til å invitere til å bli med via Skype, slik at flest mulig kan bli med. Det blir sendt ut en egen invitasjon til det.

Kurs: 

Godkjent med 3 timer som del av åpen møteserie
Fant du det du lette etter?