Samhandlingsmøte høsten 2021

Endelig tror i at vi skal klare gjennomføre et nytt samhandlingsmøte med fysisk oppmøte. Hold av onsdag 27. oktober 18.00 – 21.00.
Det er flere spennende og viktige temaer som er aktuelle. Her er det vi per i dag arbeider med: 

  • Nytt akuttsenter gir nye muligheter. Akutt poliklinikk?
  • Pakkeforløp kreft: Hva er status 6 år etter at det ble innført? 
  • IHR skal erstattes av DIPS interactor. Hvilke forbedringer og nye muligheter gir det? 
  • Oppfølging av RhD-negative gravide endres. Hvordan kan vi sikre samhandlingen?

Endelig program kunngjøres når det er klart.


Fant du det du lette etter?