Samhandlingsmøte våren 2017

Kurs, 22.03.2017, Samhandlingsenhet

Vårens samhandlingsmøte for spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten blir onsdag 22. mars 18.00-21.00

Det er to sentrale temaer denne gangen:

  1. Innføring av kjernejournal i Vestfold.

    Det er viktig at vi som fastleger er kjent med hvordan kjernejournal er oppbygd og skal brukes. Se omtale i Praksisnytt som kommer om kort tid, for mere informasjon om dette.
  2. Førerkortforskriften. 

    Det er mange problemstillinger som er utfordrende selv om man kjenner forskriftens innhold. Det er faglige utfordringer innen nevrologi, rus, kardiologi etc. God informasjon fra spesialist er ofte helt avgjørende.

    Sammen med fylkeslege har vi arbeidet med de sentrale sykehusavdelingene, for å sikre felles forståelse og at spesialist gir tilpasset informasjon i sine tilbakemeldinger.

    Fylkeslege og de ulike spesialistene vil være med oss på møtet, og belyse utfordringer og samhandling. Kom gjerne med innspill på problemområder du ønsker vi skal belyse!

Samhandlingsmøtene er del av en møteserie som gir tellende timer for spesialiteten allmennmedisin.

Påmelding er ikke nødvendig.

Når og hvor

Dato
22.03.2017 
Klokkeslett
18:00-21:00 
Sted
Tønsberg
Auditoriet
 
Arrangør
Samhandlingsenhet