HELSENORGE

Spiseforstyrrelser - pårørendekurs

Målet med pårørendekurset å bidra til økt kunnskap om spiseforstyrrelser og hvordan leve med en som er syk. Samtidig er dette en mulighet for å treffe andre pårørende i tilsvarende situasjon.

Kurset er for pårørende over 16 år. Den som er syk er ikke selv med på disse kursdagene.

Påmelding med navn på alle deltakere og deres telefonnummer skjer til Spiseforstyrrelsespoliklinikken på
tlf. 90568624 (sekretær) eller tlf 33 37 50 00 (ekspedisjon) innen torsdag 9.september.

Grunnet Covid-19 situasjonen må vi ta fortløpende vurderinger på forsvarlighet knyttet til gjennomføringen av kurset. Det kan også bli begrensninger på antall deltakere. Ber om at det er forståelse for dette. 

Vi følger FHI sine retningslinjer knyttet til forkjølelses symptomer, bostedsadresse og/eller utenlandsopphold.

Dersom det ønskes ytterligere informasjon, be om å få snakke med Ingunn Dahl,
Beate Oppedal eller Gunn-Marie Johansen.Fant du det du lette etter?