Styremøte 15. juni 2017

Styremøte, 15.06.2017, Administrasjon

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

PDF utgave 170615.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/PDF utgave 170615.pdfPDF utgave 170615.pdf
innkalling styret 170615.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/innkalling styret 170615.pdfinnkalling styret 170615.pdf
møteprotokoll 170504.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/møteprotokoll 170504.pdfmøteprotokoll 170504.pdf
møteprotokoll 170615.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/møteprotokoll 170615.pdfmøteprotokoll 170615.pdf
sak 35 Rapportering TP april 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 35 Rapportering TP april 2017.pdfsak 35 Rapportering TP april 2017.pdf
sak 36 Rapportering mai 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 36 Rapportering mai 2017.pdfsak 36 Rapportering mai 2017.pdf
sak 37 Ledelsens gjennomgang 1 tertial 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 37 Ledelsens gjennomgang 1 tertial 2017.pdfsak 37 Ledelsens gjennomgang 1 tertial 2017.pdf
sak 38 Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå Brukerutvalg og Ungdomsråd.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 38 Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå Brukerutvalg og Ungdomsråd.pdfsak 38 Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå Brukerutvalg og Ungdomsråd.pdf
sak 39 Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 39 Administrerende direktørs orientering.pdfsak 39 Administrerende direktørs orientering.pdf
sak 40 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 40 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert.pdfsak 40 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert.pdf
sak 41 Pasient- og brukerombudet orienterer.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-06-15/sak 41 Pasient- og brukerombudet orienterer.pdfsak 41 Pasient- og brukerombudet orienterer.pdf

Når og hvor

Dato
15.06.2017 
Klokkeslett
14:00-18:00
Sted
Tønsberg
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom 028 - første etasje
 
Arrangør
Administrasjon
 
Fant du det du lette etter?