Styremøte 15. september 2016

Styremøte , 15.09.2016 , Administrasjon

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

sak 38 vedl. 2 Revisjonsrapport_7_2016_SiVHF_KRHSØ.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 38 vedl. 2 Revisjonsrapport_7_2016_SiVHF_KRHSØ.pdfsak 38 vedl. 2 Revisjonsrapport_7_2016_SiVHF_KRHSØ.pdf
sak 39 Rapportering august 2016.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 39 Rapportering august 2016.pdfsak 39 Rapportering august 2016.pdf
sak 40 Automasjonslinje laboratoriet.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 40 Automasjonslinje laboratoriet.pdfsak 40 Automasjonslinje laboratoriet.pdf
sak 42 Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 42 Administrerende direktørs orientering.pdfsak 42 Administrerende direktørs orientering.pdf
innkalling styret 160915.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/innkalling styret 160915.pdfinnkalling styret 160915.pdf
møteprotokoll 160616.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/møteprotokoll 160616.pdfmøteprotokoll 160616.pdf
PDF fil 160915.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/PDF fil 160915.pdfPDF fil 160915.pdf
sak 38 Rapport fra Konsernrevisjonen fra revisjon Pasienter for helsehjelp innen fastsatt tid.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 38 Rapport fra Konsernrevisjonen fra revisjon Pasienter for helsehjelp innen fastsatt tid.pdfsak 38 Rapport fra Konsernrevisjonen fra revisjon Pasienter for helsehjelp innen fastsatt tid.pdf
sak 41 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottatet ved SiV HF.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 41 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottatet ved SiV HF.pdfsak 41 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottatet ved SiV HF.pdf
sak 43 Styrets årsplan 2016 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 43 Styrets årsplan 2016 - Oppdatert.pdfsak 43 Styrets årsplan 2016 - Oppdatert.pdf
sak 38 vedl. 1 Brev fra Konsernrevisjonen HSØ 050716.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2016/Styrem-2016-09-15/sak 38 vedl. 1 Brev fra Konsernrevisjonen HSØ 050716.pdfsak 38 vedl. 1 Brev fra Konsernrevisjonen HSØ 050716.pdf

Når og hvor

Dato
15.09.2016 
Klokkeslett
17:00-20:00 
Sted
Tønsberg
Møterom 028. Inngang fra vrimleområdet i første etasje. Gå til høyre etter kantinen og så inn første dør på venstre side.
 
Arrangør
Administrasjon
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.