Styremøte 20. juni 2018

Styremøte, 20.06.2018, Administrasjon

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

PDF utgave styremøte 180620.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/PDF utgave styremøte 180620.pdfPDF utgave styremøte 180620.pdf
innkalling styret 180620.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/innkalling styret 180620.pdfinnkalling styret 180620.pdf
sak 43 Møteprotokoll 180528.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 43 Møteprotokoll 180528.pdfsak 43 Møteprotokoll 180528.pdf
sak 44 Temasak_Forskning og innovasjon i SiV.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 44 Temasak_Forskning og innovasjon i SiV.pdfsak 44 Temasak_Forskning og innovasjon i SiV.pdf
sak 45 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 45 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfsak 45 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdf
sak 46 Rapportering mai 2018.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 46 Rapportering mai 2018.pdfsak 46 Rapportering mai 2018.pdf
sak 48 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 48 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfsak 48 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdf
sak 47 Styreinstruks og instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 47 Styreinstruks og instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19.pdfsak 47 Styreinstruks og instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19.pdf
sak 47 vedl. 1 Instruks for styret i SiV HF 2018-19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 47 vedl. 1 Instruks for styret i SiV HF 2018-19.pdfsak 47 vedl. 1 Instruks for styret i SiV HF 2018-19.pdf
sak 47 vedl. 2 Instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 47 vedl. 2 Instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19.pdfsak 47 vedl. 2 Instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19.pdf
sak 48 aÅrsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 48 aÅrsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdfsak 48 aÅrsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdf
sak 49 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 49 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfsak 49 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdf
sak 50 Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 50 Administrerende direktørs orientering.pdfsak 50 Administrerende direktørs orientering.pdf
sak 51 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 51 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfsak 51 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdf
sak 52 Referatsaker.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 52 Referatsaker.pdfsak 52 Referatsaker.pdf
sak 52 vedl. 2 Sykehuset i Vestfold HF- Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-06-20/sak 52 vedl. 2 Sykehuset i Vestfold HF- Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018.pdfsak 52 vedl. 2 Sykehuset i Vestfold HF- Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018.pdf

Når og hvor

Dato
20.06.2018 
Klokkeslett
14:00-18:00
Sted
Tønsberg
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom 028 - første etasje 
 
Arrangør
Administrasjon
 
Fant du det du lette etter?