Styremøte 20. mars 2018

Styremøte, 20.03.2018, Administrasjon

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

sak 16 vedl. 1 Styrets Årsberetning 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 16 vedl. 1 Styrets Årsberetning 2017.pdfsak 16 vedl. 1 Styrets Årsberetning 2017.pdfpdf201349
sak 16 vedl. 2 Årsregnskap med noter 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 16 vedl. 2 Årsregnskap med noter 2017.pdfsak 16 vedl. 2 Årsregnskap med noter 2017.pdfpdf493286
sak 17 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 17 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfsak 17 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfpdf157999
sak 18 Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 18 Administrerende direktørs orientering.pdfsak 18 Administrerende direktørs orientering.pdfpdf175938
PDF utgave styremøte 180320.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/PDF utgave styremøte 180320.pdfPDF utgave styremøte 180320.pdfpdf1098029
sak 19 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 19 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfsak 19 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfpdf225258
sak 20 Orientering forskning og innovasjon i SiV.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 20 Orientering forskning og innovasjon i SiV.pdfsak 20 Orientering forskning og innovasjon i SiV.pdfpdf159563
innkalling styret 180320.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/innkalling styret 180320.pdfinnkalling styret 180320.pdfpdf274854
sak 12 møteprotokoll 180228.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 12 møteprotokoll 180228.pdfsak 12 møteprotokoll 180228.pdfpdf216149
sak 13 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 13 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfsak 13 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfpdf747818
sak 14 Rapportering februar 2018.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 14 Rapportering februar 2018.pdfsak 14 Rapportering februar 2018.pdfpdf164610
sak 15 aÅrlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 15 aÅrlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfsak 15 aÅrlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfpdf208938
sak 15 vedl. 1 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - note.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 15 vedl. 1 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - note.pdfsak 15 vedl. 1 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - note.pdfpdf87872
sak 16 aÅrsberetning og årsregnskap 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 16 aÅrsberetning og årsregnskap 2017.pdfsak 16 aÅrsberetning og årsregnskap 2017.pdfpdf191591
møteprotokoll 180320.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/møteprotokoll 180320.pdfmøteprotokoll 180320.pdfpdf217289
sak 15 vedl. 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-03-20/sak 15 vedl. 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven.pdfsak 15 vedl. 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven.pdfpdf70813

Når og hvor

Dato
20.03.2018 
Klokkeslett
14:00-18:00
Sted
Tønsberg
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom 028 - første etasje 
 
Arrangør
Administrasjon
 
Fant du det du lette etter?