Styremøte 28. mai 2018

Styremøte, 28.05.2018, Administrasjon

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

PDF utgave styremøte 180528.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/PDF utgave styremøte 180528.pdfPDF utgave styremøte 180528.pdfpdf3115746
innkalling styret 180528.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/innkalling styret 180528.pdfinnkalling styret 180528.pdfpdf277345
sak 27 møteprotokoll 180320.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 27 møteprotokoll 180320.pdfsak 27 møteprotokoll 180320.pdfpdf217210
sak 28 møteprotokoll 180508.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 28 møteprotokoll 180508.pdfsak 28 møteprotokoll 180508.pdfpdf246910
sak 34 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 34 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfsak 34 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfpdf1471478
sak 29 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 29 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfsak 29 Rapportering Tønsbergprosjektet.pdfpdf820365
sak 30 Rapportering april 2018.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 30 Rapportering april 2018.pdfsak 30 Rapportering april 2018.pdfpdf584339
sak 40 vedl. 3 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 26. april 2018.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 40 vedl. 3 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 26. april 2018.pdfsak 40 vedl. 3 Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 26. april 2018.pdfpdf253275
sak 31 Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 31 Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022.pdfsak 31 Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022.pdfpdf392845
sak 32 Orientering forskning og innovasjon i SiV.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 32 Orientering forskning og innovasjon i SiV.pdfsak 32 Orientering forskning og innovasjon i SiV.pdfpdf160206
sak 33 Ambulansestasjon Tønsberg.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 33 Ambulansestasjon Tønsberg.pdfsak 33 Ambulansestasjon Tønsberg.pdfpdf165378
sak 34 aÅrsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 34 aÅrsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdfsak 34 aÅrsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdfpdf164704
sak 35 ForBedring i SiV.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 35 ForBedring i SiV.pdfsak 35 ForBedring i SiV.pdfpdf306167
sak 37 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 37 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfsak 37 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker.pdfpdf158607
sak 36 Orientering om implementering av ny personvernlovgivning i SiV.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 36 Orientering om implementering av ny personvernlovgivning i SiV.pdfsak 36 Orientering om implementering av ny personvernlovgivning i SiV.pdfpdf644064
sak 38 Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 38 Administrerende direktørs orientering.pdfsak 38 Administrerende direktørs orientering.pdfpdf158295
sak 39 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 39 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfsak 39 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert.pdfpdf214929
sak 40 Referatsaker.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 40 Referatsaker.pdfsak 40 Referatsaker.pdfpdf161378
sak 40 vedl. 1 protokoll fra styremøte i HSØ RHF 1. februar.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 40 vedl. 1 protokoll fra styremøte i HSØ RHF 1. februar.pdfsak 40 vedl. 1 protokoll fra styremøte i HSØ RHF 1. februar.pdfpdf388770
sak 40 vedl. 2 protokoll dra styremøte i HSØ RHF 8. mars.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2018/Styrem-2018-05-28/sak 40 vedl. 2 protokoll dra styremøte i HSØ RHF 8. mars.pdfsak 40 vedl. 2 protokoll dra styremøte i HSØ RHF 8. mars.pdfpdf265872

Når og hvor

Dato
28.05.2018 
Klokkeslett
14:00-19:00
Sted
Tønsberg
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom 028 - første etasje 
 
Arrangør
Administrasjon
 
Fant du det du lette etter?