Styremøte 30. mars 2017

Styremøte, 30.03.2017, Administrasjon

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

PDF utgave 170330.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/PDF utgave 170330.pdfPDF utgave 170330.pdfpdf3218909
Sak 19 Oppdrag og bestilling 2017 - Risikovurdering.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/Sak 19 Oppdrag og bestilling 2017 - Risikovurdering.pdfSak 19 Oppdrag og bestilling 2017 - Risikovurdering.pdfpdf340431
innkalling styret 170330.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/innkalling styret 170330.pdfinnkalling styret 170330.pdfpdf274716
møteprotokoll 170228.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/møteprotokoll 170228.pdfmøteprotokoll 170228.pdfpdf249486
møteprotokoll 170330.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/møteprotokoll 170330.pdfmøteprotokoll 170330.pdfpdf215566
sak 17 aÅrlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 17 aÅrlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfsak 17 aÅrlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.pdfpdf209007
sak 17 vedl. 1 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - note.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 17 vedl. 1 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - note.pdfsak 17 vedl. 1 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - note.pdfpdf88133
sak 17 vedl. 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 17 vedl. 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven.pdfsak 17 vedl. 2 Utdrag fra Allmennaksjeloven.pdfpdf70819
sak 18 aÅrsberetning og årsregnskap 2016.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 18 aÅrsberetning og årsregnskap 2016.pdfsak 18 aÅrsberetning og årsregnskap 2016.pdfpdf190936
sak 18 ved. 1 SIV Årsberetning 2016.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 18 ved. 1 SIV Årsberetning 2016.pdfsak 18 ved. 1 SIV Årsberetning 2016.pdfpdf310404
sak 18 vedl. 2 NOTER_HF2016 020317 til styresak.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 18 vedl. 2 NOTER_HF2016 020317 til styresak.pdfsak 18 vedl. 2 NOTER_HF2016 020317 til styresak.pdfpdf447917
sak 19 vedl. 1 Oppdrag og bestilling 2017 - SiV HF.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 19 vedl. 1 Oppdrag og bestilling 2017 - SiV HF.pdfsak 19 vedl. 1 Oppdrag og bestilling 2017 - SiV HF.pdfpdf393521
sak 19 vedl. 2 Foretaksprotokoll - Sykehuset i Vestfold HF 150217.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 19 vedl. 2 Foretaksprotokoll - Sykehuset i Vestfold HF 150217.pdfsak 19 vedl. 2 Foretaksprotokoll - Sykehuset i Vestfold HF 150217.pdfpdf1507417
sak 20 Rapportering februar 2017.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 20 Rapportering februar 2017.pdfsak 20 Rapportering februar 2017.pdfpdf581059
sak 21 Rapporteringsprinsipper Tønsbergprosjektet.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 21 Rapporteringsprinsipper Tønsbergprosjektet.pdfsak 21 Rapporteringsprinsipper Tønsbergprosjektet.pdfpdf165000
sak 22 Orientering om forestående revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisonen.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 22 Orientering om forestående revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisonen.pdfsak 22 Orientering om forestående revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisonen.pdfpdf161963
sak 22 vedl. Varsel om revisjon_Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 22 vedl. Varsel om revisjon_Sykehuset i Vestfold HF.pdfsak 22 vedl. Varsel om revisjon_Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf62637
sak 23 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak 23 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert.pdfsak 23 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert.pdfpdf367526

Når og hvor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
14:00-18:00
Sted
Tønsberg
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom 028 - første etasje 
 
Arrangør
Administrasjon
 
Fant du det du lette etter?