HELSENORGE

Svangerskap- og barselomsorg - samarbeidsmøte med førstelinjetjenesten

Kurs, 15.06.2017, Føde- og barselpost

Føde-Barsel 4C inviterer til samarbeidsmøte med førstelinjetjenesten torsdag 15. juni 2017

Jordmødre, helsesøstre og leger i førstelinjetjenesten er velkomne.

Møtet deles i to sesjoner:

  • Kl 12-13: Møte med jordmødre og leger i svangerskapsomsorgen
  • Kl 13-15: Møte med jordmødre, leger og helsesøstre i barselomsorgen

 Agenda for møtet settes ut fra innspill fra de inviterte. 

 Noen aktuelle tema: 

  • Samarbeid mellom 1. linje og 2. linjetjenesten - pasientforløp 
  • Endringer i retningslinjer og prosedyrer 
  • Prosjekt: En gledelig begivenhet ved SiV

 
Påmelding og saker til møtet sendes til torunn.hermansen@siv.no

Når og hvor

Dato
15.06.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Tønsberg
Møterom: U1 – 003 (ved siden av det store auditoriet).
 
Arrangør
Føde- og barselpost
 
Fant du det du lette etter?