Temakveld for pasienter, pårørende, brukere og ansatte ved DPS Vestfold

Temakveld, En kveld i måneden, DPS Vestfold

Temakveldene skal være en møteplass og samtalearena for personer som har erfaring med psykisk helse og/eller rusavhengighet ved DPS Vestfold, enten som pasient/bruker, pårørende eller ansatt.

Innholdet i temakveldene utvikles i samarbeid med kompetansebank og andre deltakere på temakveldene. Alle kan melde inn tema de ønsker skal ha fokus. Hver temakveld vil vare 1,5 time.

Målet med temakveld

  • Styrke brukernes involvering og medvirkning
  • Være et aktivitets- og undervisningstilbud for pasienter, brukere, pårørende og ansatte
  • Bidra til utvikling og forbedring på bakgrunn av tilbakemeldinger, slik at DPS er tilgjengelig, fleksibel og samarbeidsorientert
  • Være en dialogarena for brukere og ansatte

Eksempler på tema

  • Hvordan oppleves det eksisterende tilbudet ved DPS?
  • Sosial tilhørighet og fellesskap
  • Aktiv i egen bedringsprosess

Temakveld er i korte trekk erfaringsutveksling, idemyldring, informasjon og læring

Hvem kan delta?

Dette er et åpent tilbud til alle som synes dette virker interessant. Alle pasienter på døgnavdelingene skal få muligheten til å delta, deltakere i kompetansebank, ansatte ved DPS, og andre interesserte.

Når og hvor

Tid
En kveld i måneden
Klokkeslett
 
Sted
I DPS Vestfold sine lokaler i Sandefjord, Tønsberg eller Larvik.
 
Arrangør
DPS Vestfold
 
Kontaktinformasjon
Brukerrådgiver Carina Jørgensen
e-post: cjoerg@siv.no
SMS: 984 41 815
 
Fant du det du lette etter?