HELSENORGE

Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens

Kurs, 02.11.2016, Nasjonalt senter for aldring og helse

Kurset har som målsetting å gi økt kunnskap om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens, yngre og eldre i tidlig til moderat fase av sykdommen.

Kurset vil ha fokus på kommunal forankring, kvalitetssikring, samhandling, innhold og ulike modeller for dagaktivitetstilbud.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsningsområde frem mot 2020. Målsettingen er at alle kommuner skal kunne tilby dagaktivitetstilbud. Kurset er tverrfaglig, for ansatte i kommunesektoren og andre interesserte.

Når og hvor

Dato
02.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:40
Sted
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris:

Kr 2 000,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)

Målgrupper:

Kommuner som har etablert eller planlegger å etablere dagaktivitetstilbud. Kurset er aktuelt for planleggere, ledere, helsepersonell og andre som på ulike nivåer arbeider med tilbud til personer med demens.

Godkjenninger:

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning
etter gjennomgått kurs.

Påmeldingsfrist:

2. oktober 2016

Nettpåmelding:

http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

Fullt program:

Se kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?