HELSENORGE

To dagers introduksjonskurs om dynamiske kommunikasjonsbøker, PODD

To dagers introduksjonskurs om dynamiske kommunikasjonsbøker, PODD (Pragmatisk Organiserte Dynamiske Display).

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis. Ta med matpakke, vi serverer kaffe/te.

På grunn av adgangskontroll ved SiV må plassbekreftelsen tas med og vises til vakt ved hovedinngangen for å slippe inn. Dette gjelder begge kursdager.

Kursholdere:

  • Ergoterapispesialist Tone Mjøen
  • Vernepleier Annikken Rød

Målgruppe og innhold:

Kurset er beregnet for alle som ønsker en innføring i PODD. Kurset egner seg både som en innføring for å få mer oversikt over hvilke løsninger som finnes og for nettverket rundt brukere som har bestemt seg for hvilken PODD løsning de skal bruke.

Både foreldre/pårørende og personale fra barnehage, skole, bolig, avlastningsbolig, dagsenter/arbeidsplasser som inngår i nettverket rundt brukere som bruker/skal ta i bruk PODD er målgruppe for kurset.
Fagpersoner som jobber med flere potensielle ASK brukere som; NAV, Statped, Habiliteringstjenester, PPT, ergoterapeuter, spesialpedagoger og vernepleiere er også målgruppe for kurset.
 
Kurset gir en innføring i PODD (pragmatisk organiserte dynamiske display). Gjelder alle typer PODD, også de som ikke er «ferdige» løsninger fra firma. Generelle prinsipper for utforming og oppbygging av PODD løsninger presenteres og ulike løsninger for direkte peking, øyepeking, kodet betjening og indirekte betjening som Partner assistert skanning (PAS) vises. Kurset fokuserer også på bruk av PODD løsningene og videoeksempler benyttes. Praktiske øvelser inngår i kurset.

Begrenset antall plasser:

Det er begrenset antall plasser på kurset. Nettverket rundt barn Habiliteringstjenesten i Vestfold jobber med, vil bli prioritert. Endelig bekreftelse på om du har fått plass på kurset kommer per e-post senest 1. oktober.

Smittevernhensyn:

  • Ingen deltar på kurset om de har symptomer på luftveisinfeksjon eller har feber
  • Ingen deltar på kurset om de har vært på utenlandsreiser (også i grønne områder) de siste 10 dagene
  • Alle deltagere gjennomfører hånddesinfeksjon inn og ut av kursrom og kursleder informerer om smittevernhensyn ved kursstart.
  • Kursdeltakere plasseres i rommet slik at anbefalt avstand blir ivaretatt
  • Det anbefales å ta med egen vannflaske 

Ved eventuelle endringer i koronasituasjonen kan kurset bli avlyst på kort varsel.


Fant du det du lette etter?