Trygdemedisinsk sakkyndighet mellom pasient, psykisk helsetjeneste og NAV

Kurs , 05.11.2018 , Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Målet med kurset er å formidle og utvikle kunnskap om trygdemedisinsk sakkyndighet i psykisk helsetjeneste med fokus både på skrivingen av erklæringer og på den kliniske ivaretakelsen av pasientens arbeidsevne.

Målgruppe

Målgruppe er leger og psykologer i psykisk helsetjeneste med og uten spesialitet. Fastleger, veiledere i NAV. Kurset er søkt godkjent som tellende kurstimer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Form

Foredrag med diskusjon i plenum

Sted

Farris Bad, Fritzøe Brygge 2, Larvik

Dato

Mandag 5. november 2018 – kl. 08.30-15.15

Fagansvarlig

Hans Magnus Solli, seniorforsker, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV - hans.solli@siv.no

Kursansvarlig

Anca Maria Yttri, spesialrådgiver, Klinikk psykisk helse og rusbehandling,SiV - anca.yttri@siv.no

Påmelding

Påmelding innen 29.oktober

Kursavgift

Kursavgift: Kr. 850,-
Dersom du ikke møter eller har gitt beskjed innen 29.10.18 blir enheten din belastet med kostnad for kurset.

Program - timeplan:

 • Kl.08.30 – 09.00 Registrering og kaffe
 • Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen v/ fagsjef Irmeli Rehell Øistad og seniorforsker Hans Magnus Solli, begge Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV
 • Kl. 09.10-09.30 NAVs utfordringer i et presset velferdssystem v/avdelingsleder NAV Arbeid og Helse, NAV Vestfold, Morten Eid

DEL I – Skriving av objektive erklæringer med pasientens medvirkning

 • Kl.09.30 – 10.00 Erfaringer med å la pasienter medvirke i skrivingen av erklæringer til NAV v/fastlege og koordinerende overlege NAV Klageinstans, Harald Elvsåshagen
 • Kl.10.00 – 10.10 Pause
 • Kl. 10.10 – 10.50 Sakkyndighet v/forskningssjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SIV og professor II, UIO, Jens Egeland
 • kl. 10.50 – 11.00 Pause
 • Kl. 11.00 – 11.30 Status om funksjons- og arbeidsevnevurderinger i spesialisterklæringer v/avdelingsleder Mette Hødal og psykolog Karianne Kalseth Christensen, begge NAV Tønsberg
 • Kl. 11.30 – 12.00 Helhetsperspektiv, arbeidsevne og objektivitet i mellommenneskelige, faglige forhold v/seniorforsker Hans Magnus Solli
 • Kl. 12.00 – 13.00 LUNSJ

DEL II Funksjons- og arbeidsevne i klinikk og i skrift

 • Kl. 13.00 – 13.30 Begrepsmessige verktøy for funksjons- og arbeidsevnevurdering (WHO’s ICF) v/seniorforsker NAV-direktoratet Søren Brage
 • Kl. 13.30 – 13.40 Pause
 • Kl. 13.40 – 14.25 «Arbeid som medisin» v/rådgiver, tidl.prosjektleder for individuell jobbstøtte NAV Vestfold, Inger Marie Pauli
 • Kl. 14.25 – 14.40 Pause
 • Kl. 14.40 – 15.15 Ivaretakelse av pasienters arbeidsevne i klinikk og erklæringsskriving.
  Paneldebatt om samarbeidv/rådgiver, tidl.prosjektleder for individuell jobbstøtte NAV Vestfold, Inger Marie Pauli
  v/rådgivende overlege Sverre Blaasvær, NAV Telemark
  v/psykologspesialist Ingvild Gregersen, Klinikk psykisk helse og rusbehandling , SIV
  v/psykiater i avtalepraksis, Agnar Aspaas
  v/avdelingsleder, NAV Tønsberg Mette Hødal
  v/moderator Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV Telemark.

Det tas forbehold om rett til endringer i programmet


Når og hvor

Dato
05.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Farris Bad, Fritzøe Brygge 2, Larvik

 
Arrangør
Klinikk psykisk helse og rusbehandling
 
Mer informasjon
anca.yttri@siv.no  
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.