HELSENORGE

Utredning av demens i kommunehelsetjenesten

Kurs, 01.11.2016-02.11.2016, Nasjonalt senter for aldring og helse

Kurset går over to dager og tar for seg utredningsverktøy til bruk ved demensutredning hos hjemmeboende og personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder.

Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført.

 

Når og hvor

Dato
01.11.2016-02.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Thon Hotel Maritim, Kongsgaten 32, Stavanger. Tlf. 51 85 05 00.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris:

3 500 kr - inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te.

Overnatting:

Betales av den enkelte deltaker, noen rom er reservert frem til en måned før kursstart. Avtalepris kr 1495,-. Deltakerne bestiller på: Tlf: 51 85 05 00 eller e-post: maritim@thonhotels.no. Bestillingskode: 23892739.

Målgruppe:

Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med, kartlegging og utredning av personer med demens. Kurset er aktuelt for studenter til mastergradsement Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole.

Godkjenninger:

Kurset søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Påmeldingsfrist:

28. september 2016.

Nettpåmelding:

http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

Fullt program:

Kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?