HELSENORGE

Utviklingshemning og aldring – Utfordringer i VTA og arbeidssentra

Kurs, 02.03.2017, Nasjonalt senter for aldring og helse

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning.

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette.

Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert.

Kurset er lagt opp med forelesninger og erfaringsutvekslinger. Hver deltaker mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur.
Kommunene oppfordres til å søke Fylkesmannen om støtte til kurs og kompetansehevende tiltak.

Når og hvor

Dato
02.03.2017 
Klokkeslett
08:45-16:00
Sted
Thon Hotel Kristiansand, Markens gt. 9.
Tlf: 38 10 40 40.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris

2100 kr - (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te)

Påmelding

Nettpåmelding (aldringoghelse.no)

Påmeldingsfrist: 29. januar 2017

Overnatting

Noen hotellrom er reservert fram til 1. måned før kursstart. Bestilles pr. E-post: kristiansand@thonhotels.no. MÅ henvises til ref: 24253295 for avtalepris kr 795,-.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund.

Fullt program

Se kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?