HELSENORGE

Veiledningssamtale, selvhjelp

Kurs, Lærings- og mestringssenter

Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.

Samtalen varer i ca én time og er i utgangspunktet en enkeltstående samtale. Det gis rom for oppfølgingssamtale ved behov. Samtalen kan også være et supplement til pasienter/pårørende i forkant av kurs, eller etter endt kurs.

Tilbudet krever ingen henvisning, er uten kostnad og er åpent for alle som kontakter lærings- og mestringssenteret.

Når og hvor

Sted
Solvang, Tønsberg
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
 

Selvhjelpsgrupper

En selvhjelpsgruppe er et ”verksted for endringsarbeid” i et fellesskap basert på gjensidighet, tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagerne bringer med seg kunnskap om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer. En selvhjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom samspillet som oppstår mellom deltagerne.

Hvem kan være med i en selvhjelpsgruppe? Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er ikke behandling, og ingen kan henvises til en selvhjelpsgruppe. Du tar selv et valg om å delta og velge denne måten å arbeide på.

Les om selvhjelp på www.selvhjelp.no

Påmelding og ytterligere informasjon

For mer informasjon om kursene, tidspunkt for kurs og påmelding, kontakt lærings- og mestringssenteret.

Telefon: 33 30 82 10. 

Fant du det du lette etter?