HELSENORGE

Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt

Kurs, 15.03.2017, Nasjonalt senter for aldring og helse

Temakurs om velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt.

Helsemyndighetene har en visjon om at velferdsteknologi skal være en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Hva skal til for at vi når dette målet? Hjemmetjenesten vil i framtida ha en viktig rolle i oppfølging og drift av de velferdsteknologiske løsningene hjemme hos brukere med demens. Hva må helsepersonell kunne og hvem bør de samarbeide med for å sikre at velferdsteknologi skal være et trygt og nyttig tiltak, samt faglig forsvarlig?

Aldring og helse inviterer til kurs som retter søkelyset på organisering av velferdsteknologiske tiltak som en tjeneste til personer med kognitiv svikt og demens som bor i eget hjem.

Når og hvor

Dato
15.03.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Oslo kongressenter, Youngs gate 11.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris

Kr 2100,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)

Målgrupper

Tverrfaglig. Ledere i hjemmetjeneste og IKT, virksomhetsledere, ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og hjemmebaserte tjenester, IKT-medarbeidere i kommunene, og ansatte på bestillerkontor, samt studenter til mastergrads- emnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

Påmelding

Nettpåmelding (aldringoghelse.no)

Påmeldingsfrist: 12. februar 2017

Fullt program

Se kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?