HELSENORGE

Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt

Kurs, 14.03.2017, Nasjonalt senter for aldring og helse

Temakurs om velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt.

Kurset handler om velferdsteknologi som støttetiltak til personer med demens og deres pårørende. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi og demens, og det vil gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger. Det legges opp til praktisk gjennomgang der deltakerne vil få anledning til å prøve ut aktuelle metoder og til å se og lære om aktuell velferdsteknologi.

Når og hvor

Dato
14.03.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Oslo kongressenter, Youngs gate 11.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris

Kr 2100,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)

Målgrupper

Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og hjemmebaserte tjenester som arbeider med personer med demens. Kurset er også aktuelt for helsepersonell som arbeider med personer med funksjonshemming og psykiske lidelser, ansatte på bestillerkontor, IKT-medarbeidere i kommunene, og studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole – se opplysninger på våre kurssider.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 12. februar 2017

Nettpåmelding (aldringoghelse.no)

Fullt program

Se kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?