HELSENORGE

Webinar: Fra Raskere tilbake til Helse og arbeid

 

Påmelding

Webinaret er gratis. Påmeldingsfrist 15. juni. 

Program

 • 08.30 – 08.45 Innlogging
 • 08.45 – 08.55 Konferansier Andreas Horsdal – Ønsker alle velkommen
 • 08.55 – 09.15 Foredrag Gry Saaler Karlsson – Tema: Organisering av helse og arbeid ved Sykehuset i Vestfold
 • 09.15 – 09.30 Pause
 • 09.30 – 10.15 Foredrag Tone Langjordet Johnsen – Tema: «Helsekompetanse i et arbeidshelseperspektiv»
 • 10.15 – 10.30 Pause
 • 10.30 – 11.00 Foredrag Eva Brekke – Tema: «Psykologens tilnærming til arbeid»
 • 11.00 – 11.30 Foredrag Kristin Milekåsa – Tema: «Samarbeid NAV og helse og arbeids poliklinikk»
 • 11.30 – 12.00 Lunsj
 • 12.00 – 13.00 Foredrag Aage Indahl – Tema: «Fra struktur til strategi»
 • 13.00 – 13.15 Pause
 • 13.15 – 14.15 Foredrag Tom Farmen Nerli – Tema: «Ikke- skademodell og Brief intervention»
 • 14.15 – 14.30 Pause
 • 14.30 – 15.15 Foredrag Ingar Heier – Tema: «CATS- kognitiv aktiveringsteori for stress»
 • 15.15– 15.20 Konferansier Andreas Horsdal – Takk for nå

Foredragsholdere

Gry Saaler Karlsson

MA. Jobber som fysioterapeut og seksjonsleder ved Helse- og arbeidspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). Spesielt interessert i helsefremmende arbeid og alminnelige helseplager.

Tone Langjordet Johnsen, 

PhD. Jobber som forsker ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) og NORCE Norwegian Research Centre, forskningsgruppen Arbeidsliv og Inkludering. Spesielt interessert i helsekompetanse, arbeidsinkludering, alminnelige helseplager og sykefraværsforebygging.

Kenneth Kvisle

Seksjonsleder ved helse- og arbeidspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold, DPS Vestfold. Har ledet 9 seksjoner/avdelinger innenfor fagområdet rus og psykiske lidelser. Utdannet gruppeterapeut med 15-års klinisk erfaring.

Eva Brekke

Utdannet ved universitet i Bergen. Psykologspesialist siden 1998. Videreutdanning i kognitiv terapi, Jobbet som leder i Spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern i 15 år. Hun har ledet en allmenn poliklinikk for barn og unge og også ledet en allmenn poliklinikk for voksne. Arbeidet i raskere tilbake siden 2007, arbeider i dag 100% som behandler ved DPS, helse- og arbeidspoliklinikk. Interessert i samspillet mellom jobbopplevelse og psykisk helse.

Kristin Milekåsa

NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark. Har for tiden rollen som HelseIArbeid koordinator, men jobber til vanlig ved NAV arbeidsrådgivning som karriereveileder i avdeling for Helse og jobbmestring.

Aage Indahl

Dr. med. spesialist i fysikalsk medisin og professor. Han jobber som overlege ved fysikalsk medisin ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). Han har i en årrekke vært overlege ved Sykehuset i Vestfold, hvor han arbeidet både klinisk og forsket på ryggplager. Forskningen har bestått av både klinisk forskning og eksperimentell basalforskning. Resultatene har bidratt både til ny forståelse av patofysiologien bak ryggplager, og til ny lærdom om hvordan ryggpasienten kan behandles klinisk. Han står oppført som forfatter og medforfatter i en rekke vitenskapelige publikasjoner og bøker.

Tom Farmen Nerli 

MD. Jobber som overlege ved fysikalsk medisin ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). Tidligere kommunelege på Herøy i Nordland. Videreutdanning i kognitiv terapi. Spesielt interessert i alminnelige helseplager fra muskel- skjelettapparatet.

Ingar Heier, 

MD. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Jobber som overlege og spesialist i fysikalsk medisin ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og har sitt interesseområde innen kognitive intervensjoner for muskel- og skjelettplager. Han er også medisinskfaglig rådgiver for KFMRs klinikksjef og er en sentral aktør i den faglige utviklingen for muskel- og skjelettlidelser innad i KFMR.

Godkjenninger

Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fant du det du lette etter?