HELSENORGE

Kirurgisk dagpost H4 og mottak

Kirurgisk dagpost H4 er et tilbud til pasienter som skal til dagkirurgisk behandling og andre undersøkelser innen følgende fagområder: gastrokirurgi, urologi, ortopedi, karkirurgi og gynekologi.

Fant du det du lette etter?