HELSENORGE

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk gynekologisk endoskopiregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister godkjent av Helsedirektoratet i 2013. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus inviteres til å delta.

Fant du det du lette etter?