Kirurgisk post 3AB

Kirurgisk post 3AB behandler pasienter innen urologi (urinveislidelser), gynekologi (kvinnesykdommer) og kar (sykdommer i blodårene).

Sengeposten tar imot planlagte innleggelser og, via akuttmottaket, øyeblikkelig hjelp innleggelser. Sengeposten har spesialkompetanse innen områdene urologi, generell gynekologi, gynekologisk onkologi og karkirurgi.

Fant du det du lette etter?