Pusterommet

Pusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose.  Pusterommet ønsker også å hjelpe pasienter med uhelbredelig kreftsykdom å holde seg fysisk aktive.

Les mer om Pusterommet

Pusterommet

Tilpasses den enkelte

Mange pasienter har et ønske om å drive med fysisk aktivitet, men er usikre på hva som er trygt med tanke på sykdommen og kreftbehandlingen.  Ofte er det også sånn at bekymringer, frykt og tristhet legger en demper på tiltakslyst og energi.

Når pasientene deltar på våre aktiviteter tilrettelegger vi for at fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes form, interesser og motivasjon. Vi tilbyr utegruppe,  bassengtimer og ulike saltimer. Timene har fokus på å øke kondisjon og styrke samt  bedre balanse og koordinasjon.  Noen timer vil ha lav intensitet, mens andre timer har noe høyre intensitet i treningen.  I tillegg kan du være med på avspenning og få individuelt veiledet trening.

Pasientene våre kan delta så lenge de føler lyst og har nytte av tilbudet.  Som helsepersonell med kunnskap om kreftsykdommer kjenner vi til hvilke utfordringer kreftpasienter møter.  Vi vet at pasientene kan ha varierende dagsform.  Vi kan bidra med råd og veiledning for å tilpasse aktivitetsnivå, behov for hvile og restitusjon til ulike faser av behandling og behandlingsfrie perioder. 

Tverrfaglig team

Ved Pusterommet jobber et team bestående av onkolog (legespesialist i kreftbehandling), spesialidrettspedagog, spesialfysioterapeut, samt onkologisk sykepleier. 

Kontakt

Skiringsalgaten 9A (legevaktsbygget)

Besøksadresse
Skiringsalgaten 9A (Google maps)
3117 Tønsberg
Besøkstider
mandag08.30 - 15.15
tirsdag08.30 - 15.15
onsdag08.30 - 15.15
torsdag08.30 - 15.15
fredag08.30 - 15.15
Åpningstidene gjelder Pusterommet

Praktisk informasjon

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
Lørdag – søndag og helligdager vil kafeen holde stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.