Forskning og utvikling - Kysthospitalet

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet har en fagavdeling som omfatter fagutvikling, kvalitet, forskning og innovasjon. Målet er bedre pasientbehandling ved kunnskapsbasert styring. 

Koordinerende Enhet ReHabilitering (KE) er organisatorisk plassert i FoU avdelingen. Les mer om KE under «Underliggende enheter» lenger ned.

Fant du det du lette etter?