Fysio- og rehabiliteringsavdeling

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen omfatter fysioterapi, ergoterapi og logopedi til inneliggende pasienter ved SiV i Tønsberg og Larvik. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er også tilknyttet avdelingen. I tillegg inkluderer avdelingen Lærings- og mestringssenteret, Pusterommet og fysioterapipoliklinikkene i Tønsberg og Larvik.

Les mer om Fysio- og rehabiliteringsavdeling

Fysio- og rehabiliteringsavdeling

Avdelingens målsetting er å gi pasienten mulighet til å nå best mulige funksjonsevne før utreise. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

I tillegg til behandling av inneliggende pasienter har vi oppfølging av en del pasienter poliklinisk etter utskrivning ved fysioterapipoliklinikkene i Tønsberg og Larvik. Polikliniske pasienter må henvises fra lege.

Ved Pusterommet tilbys spesifikk opptrening til pasienter i kreftforløp. Teamet på Pusterommet består av lege, idrettspedagog, sykepleier og fysioterapeut. Polikliniske pasienter må henvises fra lege.

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs innenfor en rekke diagnoser. På seksjonen jobber det sykepleiere og sosionom. Seksjonen samarbeider for øvrig tett med andre yrkesgrupper og brukere ved planlegging og gjennomføring av kurs. De har også en egen Podcast. Se mer informasjon under.

Leder: Anita Klepaker Hansen

Kontaktinformasjon

Telefon
33 34 25 00
mandag - fredag 09.00-14.00
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Endre timeavtale på nett

​Som pasient ved Sykehuset i Vestfold har du nå mulighet til å endre din timeavtale ved en del av poliklinikkene på nett. Det er presisert i innkallingsbrevet du har fått fra sykehuset om du kan benytte deg av denne tjenesten.

Når du endrer time på nett kan du velge at timen ønskes endret og hvilke tidspunkt som passer best. Endring av timeavtale over nettet må skje minst to dager (man-fre) før timen. Når skjema om endring av timeavtale er sendt får du en bekreftelse i et nytt vindu på skjermen.

Sykehuset sender nytt innkallingsbrev med ny time. Tjenesten kan ikke brukes for timeavtaler som involverer flere undersøkelser som er koordinert samme dag. I slike tilfeller må du ta kontakt på telefon som tidligere.

MinJournal - endre timeavtale

Fysio- og ergoterapi, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/fysio-og-ergoterapi-larvikFysio- og ergoterapi, LarvikAvdelingen gir fysioterapi til pasienter på ortopedisk avdeling, og har ansvar for fysioterapi på geriatrisk dagrehabilitering og hjerterehabilitering.
Lærings- og mestringssenterhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/lerings-og-mestringssenterLærings- og mestringssenterSenteret er et helsepedagogisk ressurssenter for de som lever med en kronisk tilstand, langvarig sykdom eller funksjonshemming, og fagpersonell.
Pusterommethttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysio-og-rehabiliteringsavdeling/pusterommetPusterommetPusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose. Pusterommet ønsker også å hjelpe pasienter med uhelbredelig kreftsykdom å holde seg fysisk aktive.

Fant du det du lette etter?