Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, Kysthospitalet

Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin på Kysthospitalet vurderer og gir tilbud til flere pasient- og diagnosegrupper. I tillegg driver avdelingen også poliklinisk virksomhet. Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin har spesialkompetanse innen sine områder, og tar i mot pasienter etter henvendelse fra sykehus og fastleger.

Les mer om Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, Kysthospitalet

Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin, Kysthospitalet

Døgnopphold

 • Veilednings- og rehabiliteringsopphold for ryggopererte
 • Gruppeopphold for pasienter med gjennomgått brystkreft
 • Gruppeopphold for pasienter med gjennomgått lymfom
 • Gruppeopphold for pasienter med gjennomgått prostata kreft
 • Individuelle opphold for pasienter med konversive gangvansker
 • Opphold for pasienter med langvarige smerteplager (muskel/skjelett plager)
 • Pasienter med sammensatte, komplekse problemstillinger
 • Rehabiliteringsopphold for pasienter med CSF/ ME

Dagpoliklinisk rehabiliteringstilbud

 • Rygg- og nakkeplager, fokus på veiledning og undervisning, individuelt og i gruppe
 • Skulder, individuell behandling
 • Livsstilsendring for pasienter med sykelig overvekt (rekrutteres fra Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold)

Poliklinikk

Poliklinikken bemannes av legespesialister innen fysikalsk medisin, fysioterapeuter og spesialistkandidater. Poliklinikken vurderer alt av muskel/skjelett problematikk. Som del av spesialisthelsetjenesten er det krav om henvisning fra lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

Vi har også avansert ultralydutstyr tilgjengelig som kan bidra til at både diagnostisering og behandlingstiltak blir mer presis (for eksempel hvis injeksjonsbehandling er aktuelt).

Den polikliniske undersøkelse og vurdering danner grunnlag for det videre forløp:

 • Henvisning til aktuelt dag- eller døgntilbud i fysikalsk medisinsk avdeling i relasjon til problemstillingen
 • Videre oppfølging på poliklinikken
 • Skriftlig tilbakemelding til henvisende instans med forslag til videre oppfølging i primærhelsetjenesten eller annet aktuelt spesialisttilbud

Dag/døgnrytme

Spisetider/måltider: Vi har egen pasientkantine, med selvbetjening. Middag for pårørende kan bestilles dagen før (maks to personer per pasient).

Mandag-fredag:

Kl. 07.30-09.30: frokost
Kl. 11.30-13.00: lunsj
Kl. 14.30: kaffe/ frukt
Kl. 16.45: middag
Kl. 19.30: kveldsmat

Lørdag-søndag:

Kl. 07.30–09.00: frokost
Kl. 12.30–13.30: middag
Kl. 14.30: kaffe/frukt
Kl. 17.30–19.00: smørbrød/koldanretning

Hva skjer ved innleggelse

På ankomst dagen blir du møtt av en primærkontakt og skrevet inn av en lege. Ved innskrivingen vil det bli gjort en gjensidig forventningsavklaring, og målet for oppholdet vil bli beskrevet.

Hva må du ha med deg av utstyr og klær: Du vil få bruk for ledige klær som kan brukes i lett aktivitet, gode sko for inne og utebruk, badetøy og yttertøy tilpasset årstiden. Håndklær får du hos oss.

Fritids- og kveldsaktiviteter

Røde Kors kommer med handletralle og selger forskjellige kioskvarer hver tirsdag mellom 14.00-15.00.

Tilbud om tur til Nordbyen kjøpesenter i Larvik hver torsdag.

Aktivitør er til stede mellom 09.00 og 15.00. Aktivitetsrommet er åpent hver dag frem til kl. 21.00. Vi tilbyr ulike fritidsaktiviteter, som maling, lærarbeid, silkemaling, trearbeider og lignende.

Internett tilgang/bruk av egen PC/telefon:

Det er trådløst nettverk tilgjengelig ved sengeposten, og PC med internett tilgang er også tilgjengelig på kablet gjestenett.

Når du må bruke egen mobiltelefon ber vi om at det tas hensyn til andre pasienter, og at det ikke ringes i forbindelse med aktivitetstimer.

Pårørende

For pårørende som eventuelt ønsker overnatting, har vi tre hotellrom ved sykehuset til utleie.

Hva skjer ved utskriving

Før utskrivning vil du få en samtale med behandlende lege, ved behov også med en eller flere fra det tverrfaglige teamet tilstede. Du kan ha med pårørende i disse samtalene, hvis du ønsker det.

En av personalet er behjelpelig med å organisere hjemtransport (billigste alternativ,) og tar kontakt med kommunen hvis det behov for tjenester i forbindelse med videre oppfølging.

Avdelingssjef: Andreas Horsdal, tlf. 33 13 40 00

Kontakt

Telefon
33 13 40 00
mandag08.00-15.00
tirsdag08.00-15.00
onsdag08.00-15.00
torsdag08.00-15.00
fredag08.00-15.00

Kysthospitalet, Stavern

Besøksadresse
Kysthospitalveien 61(Google maps)
3294 Stavern
Telefon
33 13 40 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Parkering Kysthospitalet

​Kysthospitalet har egen parkeringsplass. Parkeringsplassene er avgiftsbelagte. Det er mulighet for korttidsparkering. I tillegg er det mulig å langtidsparkere for kr. 150,- pr uke.

Handikap-parkering

Parkering med parkeringsbevis på handikap parkering er gratis.

Vet du ikke hvor lenge du skal parkere?

Du har mulighet til å betale for faktisk P-tid. Det er en bruksanvisning for hvordan dette skal gjøres ved parkeringsautomaten.

Reis kollektivt

​Buss 01 går fra Larvik sentrumsstasjon og jernbanestasjonen stopper rett ved Kysthospitalet.

Se rutetider for buss 01 her

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Praktisk informasjon

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Spisetider og servering

Vi har egen pasientkantine/spisesal, med selvbetjening.
Middag for pårørende kan bestilles dagen før (maks to personer pr pasient).

Kafédelen er åpen mandag til fredag, klokken 07.30 - 14.00.

Spisetider

Mandag - fredag:

 • Frokost:  Kl. 07.30-09.30
 • Lunsj:   Kl. 11.30-13.00
 • Frukt:  Kl. 14.00
 • Middag: Kl. 15.30-16.30 
  • Rehab Fysmed – døgn  Kl. 15.30-16.00
  • Rehab Kreft/orto- døgn  Kl. 15.45-16.15
  • Rehab Nevro- døgn   Kl. 16.00-16.30
 • Kveldsmat: Kl. 19.30

Helg:

 • Frokost: Kl. 08.00-10.00

 • Middag:  Kl. 12.30-14.00 lørdag og kl. 12.30-13.30 søndag

 • Kake:   Kl. 14.00

 • Kveldsmat: Koldanretning/Smørbrød kl. 17.30-19.00

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC. Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC,mobil eller nettbrett.

Når du må bruke egen mobiltelefon ber vi om at det tas hensyn til andre pasienter, og at det ikke ringes i forbindelse med aktivitetstimer og måltider.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Basseng

​Det er et varmtvannsbasseng ved Kysthospitalet som brukes i behandlingssammenheng for noen av pasientgruppene.

Besøkstider

​Ingen faste besøkstider, men det oppfordres til besøk etter kl. 15.00.

Kioskvarer

​Ved Kysthospitalet er det salg av aviser i resepsjonen. Vi har både brus- og snackautomat, disse tar kun kontanter. Kort kan brukes i kantina og i resepsjon. Det er ikke anledning til kontantuttak.

Behandlingshjelpemidler

​Sykehuset i Vestfold har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende i Vestfold, med unntak av Sande og Svelvik, som tilhører Vestre Viken.

Skjema for utlån av behandlingshjelpemidler

Gå til avdelingssiden til Behandlingshjelpemidler ved Sykehuset i Vestfold for mer informasjon om behandlingshjelpemidler

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Blomster og parfyme

En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.  

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

Vær oppmerksom på at enkelte sengeposter ikke tillater blomster på avdelingen i det hele tatt.

Se oversikt fra Astma- og allergiforbundet om ja- og nei-blomster

Undervisningssykehus

​Sykehuset i Vestfold er en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med flere universitet og høgskoler.

Det betyr at du kan møte studenter fra ulike profesjonsutdanninger som kan være involvert i din behandling.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Sykehusprest

Når man selv eller noen av de nærmeste blir syk rykkes man ut av sin vanlige hverdag. Det kan dukke opp mange slags tanker og følelser når man leter etter kilder til livsmot og håp. Det kan være godt å snakke med noen om livet sitt slik det oppleves.

Sykehuset i Vestfold ønsker å være opptatt av en god og helhetlig behandling, det vil si å møte hele mennesket.  Ved siden av å være opptatt av fysisk og psykisk helse ønsker vi å sette fokus på det som kalles for eksistensiell helse som tar for seg de grunnleggende spørsmålene og undringene om selve livet og hva det er å være menneske.

Det finnes i dag en oppfatning om at god eksistensiell helse gir en buffer som kan medvirke til å gjøre det lettere å møte vanskeligheter i livet, mot til å møte utfordringer og større mulighet for å ivareta livets gleder. 

Samtale med prest

Med sykehuspresten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Sykehusprestene står etter ønske også til tjeneste med velsignelse, bønn og stille omtanke. De forretter også dåp, nattverd og kirkelige handlinger ved behov.

Uansett om sykehusprestene tilbyr samtaler med mennesker uavhengig av religion eller livssyn, så er det for noen mer naturlig å ønske en samtale med representant fra egen religion eller livssyn. Sykehusprestene kan da være behjelpelig å formidle slik kontakt.

Sykehusprestene samtaler både med pasienter og pårørende og kan tilkalles via helsepersonalet. 

Sykehusprestene tilbyr også samtaler med sykehusets ansatte.

Andre religioner

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten kan være behjelpelig med å formidle slik kontakt

Kirkelige handlinger

Nøddåp, skriftemål, nattverd, hastevielser.

Undervisning

Undervisning i etikk og åndelige / eksistensielle temaer.

Generell beredskap

Sykehusprestene har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis de ikke er å få tak i, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste.

Kontaktinformasjon:

Sykehusprest Liselotte Wettby
Tlf. kontor: 33 34 21 39
Mobil: 94 13 66 93

Sykehusprest Knut Nåtedal 

Tlf. kontor: 3334 2135
Mobil: 93 45 94 88