Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost er en sengepost for utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år. Innleggelse vurderes ved mistanke om alvorlige sinnslidelser (psykose, bipolare lidelser, alvorlig depresjon) og for ungdom med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser hvor poliklinisk eller individuell oppfølging ikke er nok.

Fant du det du lette etter?