Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Klinikk psykisk helse og rusbehandling skal gi befolkningen et helhetlig behandlingstilbud for psykiske lidelser og rusmisbruk på spesialistnivå. Klinikk psykisk helse og rusbehandling omfatter barne- og ungdomspsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, sentrale dag- og døgnenheter og rustjenester.

Les mer om Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Klinikk psykisk helse og rusbehandling består av:

  • Psykiatrisk fylkesavdeling
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  • Nordre Vestfold DPS
  • Søndre Vestfold DPS
  • Avdeling for rusbehandling
  • Glenne regionale autismesenter
  • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (i samarbeid med Oslo universitetssykehus, medisinsk klinikk)

Det vises til den enkelte avdeling for mer informasjon om behandlingstilbud og henvisningsrutiner.

Klinikksjef: Inger Meland Buene

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.