Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

LAR har fire poliklinikker lokalisert i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten. På poliklinikkene avholdes ansvarsgruppemøter, individuelle samtaler og samarbeidsmøter, samt utdeling av substitusjonsmedikament til pasienter syv dager i uken.

Les mer om Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Poliklinikk LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Behandlingstilbud

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling for opioidavhengighet, der rekvirering av vanedannende legemidler i en bestemt dose (substitusjonsbehandling) inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen er poliklinisk, og skjer i tett samarbeid med fastlege og kommune.

LAR er i utgangspunktet livslang behandling, og oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten tilpasses til enhver tid etter pasientens behov og motivasjon.

LAR dekker kostnadene til legemiddel for pasientene. Det er egenandel på enkelte konsultasjoner og pasienten må betale egenandel for resepter og legebesøk hos fastlege.

Henvisning til LAR bør komme samlet fra pasientens fastlege og sosialtjeneste i hjemkommune, da behandlingen gjennomføres i tett samarbeid med dem.

Utlevering av LAR-medikamenter

Pasienter vil få utdelt LAR-medikamenter på LAR poliklinikkene. Pasienter som har ordning med egenadministrering, henter medikamenter på apotek med mindre de selv ønsker utdeling på LAR poliklinikk.
Sykehusapoteket er leverandør av medikamenter til alle LAR poliklinikkene.

Tilbud på poliklinikkene

Poliklinikkene er åpne for medikamentutlevering på formiddagen syv dager i uken. På hverdager vil det etterhvert gis tilbud om undervisning og gruppebehandling. Poliklinikkene vil også være en arena for individuelle samtaler, ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.

Fagkonsulenter ved LAR vil i stor grad oppholde seg ute på de ulike poliklinikkene og være lett tilgjengelig både for pasienter og samarbeidspartnere. På denne måten ser vi fram til å få tettere kontakt med vår pasientgruppe.

Vi har ambisjoner om at poliklinikkene skal bli kompetansesentre som alle kommunene i Vestfold vil ha nytte av, herunder også de kommunene med pasienter hvor medikamentutdeling og oppfølging fortrinnsvis skjer i den kommunale helsetjenesten.

Organisering

Det er for tiden ca. 380 pasienter i poliklinikk LAR.

Personalgruppen ved avdeling for rusbehandling er tverrfaglig sammensatt, og seksjonene består blant annet av leger, psykologer, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, pedagoger, sosionomer, vernepleiere og assistenter.

LAR samarbeider med ruspoliklinikk, fastlege, kommunale instanser og andre aktuelle samarbeidspartnere. Dersom pasienten har behov for og ønsker individuell plan, vil dette bli påbegynt/utarbeidet i samarbeid med pasient.

Leder: Katarina Krokeborg

Kontakt

Oppmøtested

Åpningstider

Hverdager: 
Kl. 08.30-11.30.

Lørdag, søndag og helligdager:
Horten: kl. 08.30-10.00
Tønsberg: kl. 11.30-14.30
Larvik: kl. 08.30-10.30
Sandefjord: kl. 12.00-14.00

Telefon
33341200 . Larvik: 90766573 . Sandefjord: 90717468 . Tønsberg: 90717461 . Horten: 90605319 .
mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.