Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nord

Poliklinikk rus og avhengighet behandler pasienter med avhengighetsproblematikk i forbindelse med misbruk av rusmidler, eventuelt med psykiatrisk lidelse som tilleggsproblem.

Poliklinikken gir også behandlingstilbud til personer med spilleavhengighet.

I tillegg gis det behandling når en eller flere personer, det vil si, pårørende og barn/voksne barn er berørt av andres rusproblemer.

Les mer om Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nord

Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - nord

Poliklinikken gir tilbud til personer over 18 år, mens psykiatrisk ungdomsteam gir tilbud til personer mellom 15 og 30 år. Behandling gis i form av avklaringssamtaler, utredning, individualsamtaler, pårørende-/parsamtaler, familie- og gruppesamtaler.

Poliklinikken har også gruppetilbud til alkohol- og medikamentavhengige, pårørende, spilleavhengige og voksne barn av rusavhengige.

Ved behov samarbeides det med allmenn- og psykoseavsnittene/poliklinikkene, det kommunale hjelpeapparat samt rusinstitusjoner.

Henvisninger skjer via fastlege, helsestasjon, sosialtjeneste og barnevern.

Seksjonsleder: Åse Laaveg Mjell.

Kontakt

Telefon
Horten: 33036400 . Tønsberg: 33345160 .
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.