Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

BUPA tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.
Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

De fleste som søker bistand fra BUPA får sitt behandlingstilbud ved en av BUPAs generelle poliklinikker. Ved behov for mer intensive tiltak, søker poliklinikkene videre til BUPAs intensive poliklinikker eller til døgntjenester.

Generelle poliklinikker

BUPA i Vestfold har to polikliniske seksjoner som dekker fylket ut fra en kommunevis inndeling:

  • BUPA poliklinikk - nordre Vestfold (Tønsberg, Færder, Stokke, Hof, Holmestrand, Re, Horten og Andebu)
  • BUPA poliklinikk - søndre Vestfold (Larvik, Lardal og Sandefjord)
    Barn og ungdom fra Sande og Svelvik henvises til Vestre Viken Helseforetak.

Intensive poliklinikker og døgn

BUPA i Vestfold har intensive poliklinikker som tilbyr spesialiserte tilbud for barn og ungdom. Disse tjenestene søkes internt fra de generelle poliklinikkene.

  • BUPA poliklinikk spesial (består av 0-6 og nevroteam)
  • BUPA poliklinikk intensiv (familieteam og DBT)
  • BUPA døgn ungdom

Henvisning

Barn og ungdom kan henvises av fastlege, psykolog, tannlege eller leder ved barneverntjenesten ved bruk av "BUPA - henvisningsskjema" som sendes BUPAs postmottak.

Hjelp utenfor BUPAs åpningstider

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkenes åpningstid, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.

Avdelingssjef: Eileen Christine Lund

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Se underliggende enheter.
Telefon
33 34 67 00
Postadresse
Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

ADHD hos barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Depresjon hos barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Medikamentell behandling av ADHDhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhdMedikamentell behandling av ADHDMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoedukasjon, Bupahttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-bupaPsykoedukasjon, BupaPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlopPsykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

BUPA døgn ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-dogn-ungdomBUPA døgn ungdomBUPA døgn ungdom er en sengepost for utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år.
BUPA poliklinikk intensivhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-intensivBUPA poliklinikk intensivBUPA poliklinikk intensiv består av arenafleksibelt team, familieteam og DBT-tilbud (dialektisk atferdsterapi).
BUPA poliklinikk spesialhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-spesialBUPA poliklinikk spesialBUPA poliklinikk spesial er en fylkesdekkende seksjon som har ansvar for tilbudet til de yngste pasientene i BUPA, og for nevropsykologiske og nevropedagogiske vurderinger ved uklare og komplekse tilstander.
Poliklinikk nordre Vestfold (BUPA)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/poliklinikk-nordre-vestfold-bupaPoliklinikk nordre Vestfold (BUPA)De fleste henvisningene til poliklinikken gjelder barn og unge med følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller psykososial fungering.
Poliklinikk Søndre Vestfold (BUPA)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/poliklinikk-sondre-vestfold-bupaPoliklinikk Søndre Vestfold (BUPA)De fleste henvisningene til poliklinikken gjelder barn og unge med følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller psykososial fungering.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.