Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

BUPA tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.
Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

De fleste som søker bistand fra BUPA får sitt behandlingstilbud ved en av BUPAs generelle poliklinikker. Ved behov for mer intensive tiltak, søker poliklinikkene videre til BUPAs intensive poliklinikker eller til døgntjenester.

Generelle poliklinikker

BUPA i Vestfold har to polikliniske seksjoner som dekker fylket ut fra en kommunevis inndeling:

  • BUPA poliklinikk - nordre Vestfold (Tønsberg, Færder, Stokke, Hof, Holmestrand, Re, Horten og Andebu)
  • BUPA poliklinikk - søndre Vestfold (Larvik, Lardal og Sandefjord)
    Barn og ungdom fra Sande og Svelvik henvises til Vestre Viken Helseforetak.

Intensive poliklinikker og døgn

BUPA i Vestfold har intensive poliklinikker som tilbyr spesialiserte tilbud for barn og ungdom. Disse tjenestene søkes internt fra de generelle poliklinikkene.

  • BUPA poliklinikk spesial (består av 0-6 og nevroteam)
  • BUPA poliklinikk intensiv (familieteam og DBT)
  • BUPA døgn ungdom

Henvisning

Barn og ungdom kan henvises av fastlege, psykolog, tannlege eller leder ved barneverntjenesten ved bruk av "BUPA - henvisningsskjema" som sendes BUPAs postmottak.

Hjelp utenfor BUPAs åpningstider

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkenes åpningstid, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.

Avdelingssjef: Eileen Christine Lund

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Se underliggende enheter.
Telefon
33 34 67 00
Postadresse
Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

ADHD hos barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Depresjon hos barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Medikamentell behandling av ADHDhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhdMedikamentell behandling av ADHDMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoedukasjon, Bupahttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-bupaPsykoedukasjon, BupaPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://www.siv.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

BUPA døgn ungdomhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-dogn-ungdomBUPA døgn ungdomInnleggelse ved BUPA døgn ungdom vurderes ved mistanke om alvorlig sinnslidelse og for ungdom med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser.
BUPA poliklinikk intensivhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-intensivBUPA poliklinikk intensivPoliklinikken består av arenafleksibelt team, familieteam, team 6-12 og DBT-tilbud (dialektisk atferdsterapi).
BUPA poliklinikk Nordre Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-nordre-vestfoldBUPA poliklinikk Nordre VestfoldDe fleste henvisningene til poliklinikken gjelder barn og unge med følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller psykososial fungering.
BUPA poliklinikk spesialhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-spesialBUPA poliklinikk spesialBUPA poliklinikk spesial er en fylkesdekkende seksjon som har ansvar for tilbudet til de yngste pasientene i BUPA.
BUPA poliklinikk Søndre Vestfoldhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bupa-poliklinikk-sondre-vestfoldBUPA poliklinikk Søndre VestfoldDe fleste henvisningene til poliklinikken gjelder barn og unge med følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller psykososial fungering.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.