BUPA poliklinikk intensiv

BUPA poliklinikk intensiv består av arenafleksibelt team, familieteam og DBT-tilbud (dialektisk atferdsterapi). Henvisning til poliklinikk intensiv skjer fra en av BUPAs generelle poliklinikker.

Les mer om BUPA poliklinikk intensiv

BUPA poliklinikk intensiv

Arenafleksibelt team

Arenafleksibelt team (AFT) behandler eldre barn og ungdom med sammensatte vansker, ofte i samarbeid med de generelle poliklinikkene eller de andre teamene i seksjonen. Tilbudet gis der et generelt poliklinisk tilbud ikke avhjelper den aktuelle situasjonen/problematikken godt nok. Det kan være situasjoner der ungdommer ikke møter til polikliniske avtaler, der døgninnleggelse ikke er aktuelt (kontraindisert), eller i etterkant av døgninnleggelser.

Tilbudet består av ambulante tiltak, enten hjemme eller i skolesammenheng. Disse skjer i samarbeid med familie, skole og andre kommunale instanser.

AFT arbeider særlig med alvorlige vegringstilstander, der et koordinert, ambulant tiltak er avgjørende for å bidra til løsninger. Dette kan dreie seg om angst, skolevegring, selvskading, depresjon, selvmordsproblematikk, tvang, tretthetssyndrom (ME) og atferdsproblematikk.

Familieteam

Familieteam gir intensiv familiebehandling enten hjemme eller i boligene BUPA disponerer på sykehusområdet. Tilbudet gis til barn, ungdom og deres familier. Det gjelder der familier har problemer med å forholde seg til barns/ungdoms vansker, eller der familiesamspillet bidrar til å øke barns/ungdoms vansker. Med andre ord der man tenker fokus på hele familiens situasjon vil være til hjelp for barnets/ungdommens utvikling. Vansker kan være barns psykiske problemer, eller somatisk sykdom med psykiske konsekvenser for familien.

Dersom det i behandlingsperioden blir vanskelig for barn/ungdom å opprettholde skolegang på hjemmeskolen, for eksempel på grunn av store avstander, eller det er hensiktsmessig av behandlingsmessige årsaker, vil vi sørge for undervisningstilbud ved Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI) som befinner seg i umiddelbar nærhet til BUPA.

DBT BUPA Vestfold

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode som er utviklet for å hjelpe ungdom som strever med store følelsesmessige svingninger, selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Den overordnede målsetningen med DBT er at ungdom skal få et liv som er verdt å leve. Vi i DBT-behandlingen er derfor opptatt av å finne ut hva som er ungdommens interesser, verdier og målsetninger for utdannelse, fritidsaktiviteter og forhold til andre mennesker.

For at DBT skal være til hjelp må både ungdom, omsorgspersoner og DBT-behandlere forplikte seg til å jobbe sammen. En forpliktelse til DBT innebærer å jobbe for å stoppe med livstruende atferd som selvskading og selvmordsforsøk.

DBT-programmet vårt går over 16 uker, og består av følgende behandlingskomponenter: Ukentlig individualterapi, ukentlig ferdighetstrening i gruppe for ungdom og omsorgspersoner der vi lærer nye ferdigheter, og telefonkontakt med DBT-behandler mellom behandlingstimer for å få hjelp til å bruke nye ferdigheter i stedet for å skade seg selv. Man må være villig til å delta i alle de ulike delene av DBT-programmet. 

Seksjonsleder: Liv Ristvedt

Kontakt

Telefon
33 37 59 11
Postadresse
Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

BUPA, Adlers gate 37-39

Besøksadresse
Adlers gate 37-39(Google maps)
Tønsberg
Telefon
Døgn ungdom: 33 37 59 11 / 33 37 59 41. Poliklinikk intensiv: 33 37 59 11.
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Praktisk informasjon

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.