BUPA poliklinikk Søndre Vestfold

De fleste henvisningene til BUPA gjelder barn og unge som har følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller psykososial fungering.

BUPA poliklinikk Søndre Vestfold dekker kommunene Sandefjord, Larvik og Lardal og er lokalisert i Larvik.

Les mer om BUPA poliklinikk Søndre Vestfold

BUPA poliklinikk Søndre Vestfold

Aktuelle henvisningsgrunner kan være blant annet hyperaktivitet og uoppmerksomhet, depresjon, angst og traumer, skolevegring, alvorlig spiseforstyrrelse, selvskading, psykose og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som autisme og Aspergers syndrom.

Behandling

BUPA poliklinikk Søndre Vestfold tilbyr utredning og behandling av alvorlige psykiske vansker. Behandlingen kan omfatte individualterapi, familieterapi, psykoedukativt foreldrekurs, tilrettelegging i miljø samt råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere.

Ved poliklinikken tilstrebes et nært samarbeid med blant annet fastleger, helsesøstre, psykisk helsetjeneste for barn og unge, barneverntjeneste, PPT (kommunal og fylkeskommunal), habiliterings-/omsorgstjeneste, barnehager og skoler. Poliklinikken har fast tverrfaglig konsultasjonstid for medarbeidere i det kommunale hjelpeapparat, der konsultasjon tilbys for å gi råd og veiledning om barn og familier de jobber med. Disse konsultasjonene kan være anonyme, med mindre henvisere ønsker å ha med seg barnet eller foreldre. Da kreves det henvisning.

Foreldre/foresatte er i utgangspunktet våre oppdragsgivere. Ungdom over 16 år har en selvstendig rett til helsehjelp og skal samtykke for henvisning, utredning og behandling. I behandlingen ønskes et nært samarbeid med barnets/ungdommens familier, også for ungdom over 16 år.

Henvisning

Barn og ungdom henvises til BUPA av fastlege eller leder ved barneverntjenesten ved bruk av ”BUP-skjema”.

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkens åpningstid må den lokale legevakt kontaktes.

Organisering

Poliklinikkens medarbeidere jobber tverrfaglig med utredning, behandling og oppfølging. BUPA poliklinikk Søndre Vestfold er en seksjon med høyt kvalifiserte fagfolk som legger til rette for gode møter med barn, ungdom, familier og samarbeidspartnere. Seksjonen ønsker å legge til rette slik at den enkelte som er i kontakt med BUPA poliklinikk Søndre Vestfold skal kjenne at de er deltagende i utrednings- og behandlingsprosessen. Aktuelle faggrupper ansatt ved poliklinikken er barne- og ungdomspsykiatere, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, klinisk pedagog og klinisk sosionom.

Seksjonsleder: Solfrid Espegren

Kontakt

Telefon
33 15 62 00
Postadresse
Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

BUPA, Larvik

Besøksadresse
Frankendalsveien 97(Google maps)
Larvik
Telefon
33 15 62 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Praktisk informasjon

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.