BUPA poliklinikk spesial

BUPA poliklinikk spesial er en fylkesdekkende seksjon som har ansvar for tilbudet til de yngste pasientene i BUPA, og for nevropsykologiske og nevropedagogiske vurderinger ved uklare og komplekse tilstander. Seksjonen er delt inn i nevroteam og 0-6. Det er kun henvisninger av risikogravide og barn under tre år som går direkte til poliklinikk spesial; andre henvisninger kommer fra andre seksjoner i BUPA.

Les mer om BUPA poliklinikk spesial

BUPA poliklinikk spesial

BUPA poliklinikk spesial tilbyr blant annet hjemmebesøk, ambulant observasjon og behandling, og egne lokaler der barn og foreldre kan være over flere timer av gangen. Utredningsperioden har ofte et strukturert løp.

Det er viktig for seksjonen å samarbeide med kommuner, både i enkeltsaker og for kompetanseheving på systemnivå.

0-6

Teamet gir tilbud til gravide og sped- og småbarnsfamilier der det er bekymring for utvikling, samspill eller tilknytning, samt barn opp til seks år i skjevutvikling med uklar årsak, ofte på grunn av tidlige og alvorlige utviklingsforstyrrelser. Utrednings- og behandlingstilbudet kan innebære individuelle samtaler og parsamtaler i svangerskapet, foreldresamtaler, familiesamtaler, hjemmebesøk, observasjon i barnehage eller på BUPA, samt ulike møter sammen med foreldre og samarbeidspartnere. I møte med foreldre og barn tilbys samspillveiledning og behandling. Plan for utredning, behandling og videre tiltak for barna utarbeides i samarbeid med foreldre.

Noen barn og foresatte får tilbud om ukentlig behandlingsoppfølging for å snu vanskelige samspillmønstre, i form av strukturert veiledning til de foresatte mens de leker med barnet sitt. Metoden kalles Parent - Child Interaction Therapy (PCIT).

Nevroteam

Teamet bistår de andre seksjonene i BUPA i sammensatte saker med utredning av komplekse nevropsykologiske problemstillinger. Dette kan blant annet dreie seg om ADHD/ADD, Aspergers syndrom/autismespektrumforstyrrelser, Tourettes syndrom, bipolaritet og barnepsykiatriske tilstander der det foreligger funksjonsforstyrrelser i språk, motorikk, læring, hukommelse og lignende.

Seksjonsleder: Berit Lande

Kontakt

Oppmøtested
Når du kommer til bygget kan du henvende deg i resepsjonen i andre etasje. Gå inn hovedinngangen på midten av bygget, ta så til venstre og benytt enten trapp eller heis for å komme til resepsjonen i andre etasje.
Telefon
33 34 67 00
Postadresse
Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

BUPA, Anton Jenssens gate, Tønsberg

Besøksadresse
Anton Jenssens gate 2(Google maps)
3125 Tønsberg
Telefon
33 34 67 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Parkering - BUPA Anton Jenssens gate

Kjører du bil, anbefaler vi å beregne litt ekstra tid til parkering. Det er p-plasser til besøkende i gårdsplassen utenfor bygget, men da disse brukes til alle besøkende til bygget kan man oppleve at det er fullt. Alternative parkeringsplasser er betalingsplasser for Statens park, Fjordgaten 2 eller Fjordgaten 8. Plassene i Fjordgaten er maks 450 meter fra BUPA.

P-plassene i gårdsplassen utenfor bygget er foreløpig gratis, men ila. februar iverksettes betalingsordning der også.

Grønne områder på illustrasjonen viser p-plasser. Blå prikker angir hvor du skal gå for å komme til oss.

Buss til BUPA Anton Jenssens gate

​Kommer du med buss, er det kort vei til oss fra busstoppene på Kjelle. Fra busstoppet på vei til Tønsberg er det kun 150 meter til vår hovedinngang, mens fra busstoppet på vei fra Tønsberg er det 200 meter. Du må da gå ned trappen ved Kjelleolla, gjennom undergangen og ta gangveien opp til bygget.

Se bilde:

Følgende bussruter stopper på Kjelle:

 • 01 Horten– Åsg. – Tønsberg – S.fj – Larvik – Stavern
 • 117 Barkåker
 • 120 Tønsberg – Revetal – Kirkevoll
 • 121 Tønsberg – Ramnes – Revetal - Hof
 • 124 Tønsberg – Andebu - Høyjord
 • 129 Vestre Skjee – Stokke
 • 130 Tønsberg – Melsomvik – Stokke
 • 126 Undrumsdal – Kirkevoll (kun i retning ut av Tønsberg)

Gå til BUPA Anton Jenssens gate

​Tar du bena fatt fra sentrum er det:

 • 1 km fra jernbanestasjonen, ca. 12 minutters gange¨
 • 1,3 km fra VKT/Farmandstredet, ca. 16 minutters gange
 • 1,3 km fra sykehusets p-hus, ca. 16 minutters gange (via Griffenfeldts gate og Stenmalveien)

Praktisk informasjon

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.