DPS Vestfold

DPS Vestfold yter spesialisthelsetjenester til syv kommuner (Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Larvik og Sandefjord) med til sammen omtrent 181.000 innbyggere.

Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper og psykose. Avdelingen har fire døgnposter og seks poliklinikker hvorav en er ambulant akutteam (AAT).

Les mer om DPS Vestfold

DPS Vestfold

Avdelingen er lokalisert i Larvik, Sandefjord og Nøtterøy. DPS Vestfold samarbeider nært med de fylkesdekkende avdelingene og kommunenes helse og omsorgstjenester. 

Utrednings- og behandlingstilbudet gis etter henvisning fra leger, psykologer eller interne samarbeidspartnere.

Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at du som pasient er aktivt medvirkende i din behandling, gjerne i samarbeid med dine pårørende, og best mulig utnytter dine ressurser og muligheter for mestring.

Avdelingssjef: Lene Nyegaard Andersen

Kontakt

Oppmøtested

Se underliggende enheter.

Telefonnummer:

Nøtterøy: 33 34 51 00.
Larvik og Sandefjord: 33 11 86 00.

mandag - fredag 08.00-15.30

ADHD hos voksne, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-larvikADHD hos voksne, LarvikAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksneEMPTY
ADHD hos voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-notteroyADHD hos voksne, NøtterøyAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksneEMPTY
ADHD hos voksne, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-sandefjordADHD hos voksne, SandefjordAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksneEMPTY
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-larvikAngstlidelser - fobiske og panikkangst, LarvikAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstEMPTY
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-notteroyAngstlidelser - fobiske og panikkangst, NøtterøyAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstEMPTY
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-sandefjordAngstlidelser - fobiske og panikkangst, SandefjordAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstEMPTY
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-notteroyAngstlidelser hos voksne - generalisert, NøtterøyAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertEMPTY
Bipolar lidelse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-larvikBipolar lidelse, LarvikBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseEMPTY
Bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-notteroyBipolar lidelse, NøtterøyBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseEMPTY
Bipolar lidelse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-sandefjordBipolar lidelse, SandefjordBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseEMPTY
Depresjon - veiledet internettbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandling-notteroyDepresjon - veiledet internettbehandling, NøtterøyDDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingEMPTY
Depresjon hos voksne, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-larvikDepresjon hos voksne, LarvikDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Depresjon hos voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-notteroyDepresjon hos voksne, NøtterøyDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Depresjon hos voksne, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-sandefjordDepresjon hos voksne, SandefjordDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Døgnbehandling psykiatri, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatri-notteroyDøgnbehandling psykiatri, NøtterøyDDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernEMPTY
Interpersonlig terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-notteroyInterpersonlig terapi, NøtterøyIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiEMPTY
Kognitiv terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/kognitiv-terapi-notteroyKognitiv terapi, NøtterøyKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiEMPTY
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, NøtterøyMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling ved depresjon, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-notteroyMedikamentell behandling ved depresjon, NøtterøyMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonEMPTY
Medisinfri behandling - psykisk helse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-larvikMedisinfri behandling - psykisk helse, LarvikMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernEMPTY
Medisinfri behandling - psykisk helse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-notteroyMedisinfri behandling - psykisk helse, NøtterøyMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernEMPTY
Medisinfri behandling - psykisk helse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-sandefjordMedisinfri behandling - psykisk helse, SandefjordMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernEMPTY
Panikklidelse - veiledet internettbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/panikklidelse-veiledet-internettbehandling-notteroyPanikklidelse - veiledet internettbehandling, NøtterøyPPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingEMPTY
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp[{"Title":"Linde, Nøtterøy","Department":"DPS Vestfold|0dc93a60-4ee6-4e1f-9305-8ef7aeda0883","Locations":"Linde, Nøtterøy|d7a2829c-1da5-4293-b41f-3d8bf3a2c0a4","TitleExtension":" ved Linde, Nøtterøy","LocationQueryString":"?sted=linde-notteroy","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Håkon V gate 14, Tønsberg","Department":"Psykiatrisk fylkesavdeling|b471b5c9-34db-48a6-aca2-7460e9f7729c","Locations":"Håkon V gate 14, Tønsberg|1bbf3e1b-9996-4f95-b13c-7ce4727b9124","TitleExtension":" ved Håkon V gate 14, Tønsberg","LocationQueryString":"?sted=hakon-v-gate-14-tonsberg","FNSPOrganizationNumber":"916174853"},{"Title":"Preståsen, Sandefjord","Department":"DPS Vestfold|0dc93a60-4ee6-4e1f-9305-8ef7aeda0883","Locations":"Preståsen, Sandefjord|ee58cd7e-6688-4d31-81a1-514c54dce925","TitleExtension":" ved Preståsen, Sandefjord","LocationQueryString":"?sted=prestasen-sandefjord","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Furubakken, Larvik","Department":"DPS Vestfold|0dc93a60-4ee6-4e1f-9305-8ef7aeda0883","Locations":"Furubakken, Larvik|78536d16-3ce4-4f9c-b906-eab492779bc3","TitleExtension":" ved Furubakken, Larvik","LocationQueryString":"?sted=furubakken-larvik","FNSPOrganizationNumber":"916174225;974575213;916174268"},{"Title":"Granli, Sem","Department":"Psykiatrisk fylkesavdeling|b471b5c9-34db-48a6-aca2-7460e9f7729c","Locations":"Granli|c95e747f-af55-4bc2-b5f5-9a0f9940e52e","TitleExtension":" ved Granli, Sem","LocationQueryString":"?sted=granli-sem","FNSPOrganizationNumber":"916174764;974575175"},{"Title":"Glenne, Borre","Department":"Glenne regionalt senter for autisme|79e10fe3-0bce-414c-aed0-d4c2c7ab68c5","Locations":"Glenne, Borre|7215a805-1552-467d-99f6-1ee844d6712a","TitleExtension":" ved Glenne, Borre","LocationQueryString":"?sted=glenne-borre","FNSPOrganizationNumber":null}]
Psykodynamisk terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-notteroyPsykodynamisk terapi, NøtterøyPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiEMPTY
Psykoedukasjon, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-notteroyPsykoedukasjon, NøtterøyPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonEMPTY
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, NøtterøyPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingEMPTY
Psykomotorisk fysioterapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-notteroyPsykomotorisk fysioterapi, NøtterøyPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiEMPTY
Psykose, voksnehttps://www.siv.no/behandlinger/psykose-voksnePsykose, voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksneEMPTY
Sosial angst - veiledet internettbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandling-notteroySosial angst - veiledet internettbehandling, NøtterøySSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingEMPTY
Systematisk arbeidsminnetreninghttps://www.siv.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningEMPTY

Arrangementer

Allmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-dognpost-dpsAllmennpsykiatrisk døgnpost (DPS)Døgnposten mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, allmennpsykiatrisk lidelse.
Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatrisk lidelse
Ambulant akutteamhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/ambulant-akutteamAmbulant akutteamAmbulant akutteam møter pasienter i akutt psykisk krise, beskrevet som førstegangs psykose, psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser.
Poliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/poliklinikk-personlighetspsykiatriPoliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)Poliklinikken retter seg særlig mot pasienter med personlighetsproblematikk hvor det er alvorlig selvskading, selvmordsproblematikk eller betydelig funksjonsnedsettelse.
Psykose døgnpost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/psykose-dognpost-dpsPsykose døgnpost (DPS)Døgnposten mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, psykoselidelse og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling.
Psykosepoliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/psykosepoliklinikk-dpsPsykosepoliklinikk (DPS)Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert psykoselidelse som har behov for utredning, diagnostisering, og behandling i form av stabilisering av lidelsen og/eller rehabilitering.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.