DPS Vestfold

DPS Vestfold yter spesialisthelsetjenester til syv kommuner (Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Larvik og Sandefjord) med til sammen omtrent 181.000 innbyggere.

Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper og psykose. Avdelingen har fire døgnposter og seks poliklinikker hvorav en er ambulant akutteam (AAT).

Les mer om DPS Vestfold

DPS Vestfold

Avdelingen er lokalisert i Larvik, Sandefjord og Nøtterøy. DPS Vestfold samarbeider nært med de fylkesdekkende avdelingene og kommunenes helse og omsorgstjenester. 

Utrednings- og behandlingstilbudet gis etter henvisning fra leger, psykologer eller interne samarbeidspartnere.

Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at du som pasient er aktivt medvirkende i din behandling, gjerne i samarbeid med dine pårørende, og best mulig utnytter dine ressurser og muligheter for mestring.

Avdelingssjef: Lene Nyegaard Andersen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Se underliggende enheter.

Telefonnummer:

Nøtterøy: 33 34 51 00.
Larvik og Sandefjord: 33 11 86 00.

mandag - fredag 08.00-15.30

ADHD hos voksnehttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)https://www.siv.no/behandlinger/aksept-og-verdibasert-atferdsterapi-actAksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)AAksept- og forpliktelsesterapi (ACT)Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst, LarvikAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert, LarvikAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelse, NøtterøyBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjon - veiledet internettbehandlinghttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandling
Depresjon hos voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksne, NøtterøyDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Døgnbehandling psykiatri, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatriDøgnbehandling psykiatri, LarvikDDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevern
Interpersonlig terapi, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/interpersonlig-terapiInterpersonlig terapi, LarvikIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv terapi, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/kognitiv-terapiKognitiv terapi, LarvikKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelseMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, NøtterøyMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjon, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjon, NøtterøyMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medisinfri behandling - psykisk helse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-larvikMedisinfri behandling - psykisk helse, LarvikMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevern
Medisinfri behandling - psykisk helse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-notteroyMedisinfri behandling - psykisk helse, NøtterøyMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevern
Medisinfri behandling - psykisk helse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-sandefjordMedisinfri behandling - psykisk helse, SandefjordMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevern
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykodynamisk terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-notteroyPsykodynamisk terapi, NøtterøyPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-notteroyPsykoedukasjon, NøtterøyPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, NøtterøyPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykomotorisk fysioterapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-notteroyPsykomotorisk fysioterapi, NøtterøyPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi
Psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlopPsykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://www.siv.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)

Arrangementer

Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatrisk lidelse
Allmennpsykiatrisk post (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/allmennpsykiatrisk-post-dpsAllmennpsykiatrisk post (DPS)Døgnposten mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, allmennpsykiatrisk lidelse.
Ambulant akutteam (AAT)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/ambulant-akutteamAmbulant akutteam (AAT)Ambulant akutteam møter pasienter i akutt psykisk krise, beskrevet som førstegangs psykose, psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser.
Poliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/poliklinikk-personlighetspsykiatriPoliklinikk personlighetspsykiatri (DPS)Poliklinikken retter seg særlig mot pasienter med personlighetsproblematikk hvor det er alvorlig selvskading, selvmordsproblematikk eller betydelig funksjonsnedsettelse.
Psykosepoliklinikk (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/psykosepoliklinikk-dpsPsykosepoliklinikk (DPS)Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert psykoselidelse som har behov for utredning, diagnostisering, og behandling i form av stabilisering av lidelsen og/eller rehabilitering.
Psykosepost (DPS)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/psykosepost-dpsPsykosepost (DPS)Psykoseposten mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, psykoselidelse og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling.
Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold/rus-og-psykisk-lidelse-poliklinikk-vestfold-ropRus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)Poliklinikk ROP utreder, behandler og følger opp pasienter samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Poliklinikk er lokalisert på Granli. Tjenesten er ambulerende og tverrfaglig sammensatt.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.