DPS Vestfold nord

DPS Vestfold nord yter spesialisthelsetjenester til syv kommuner (Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Re, Horten, Hof og Holmestrand) med til sammen omtrent 115.000 innbyggere.

Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper, psykose og rus- og avhengighet. Avdelingen har to døgnenheter, fire poliklinikker og et ambulant akutteam (AAT).

Les mer om DPS Vestfold nord

DPS Vestfold nord

Avdelingen har sin hovedbase i Tønsberg, men har også en poliklinisk base i Horten. NVDPS samarbeider nært med de fylkesdekkende avdelingene og kommunenes helse og omsorgstjenester. 

Avdelingssjef: Grethe Reizer

Kontakt

Oppmøtested

Se underliggende enheter.

Åpningstid: kl. 08.00-15.30.

Telefonnummer:

Linde: 33 34 51 00.
Horten medisinske senter: 33 03 64 00.

Poliklinikk allmenn: 33 34 63 30.
Poliklinikk gruppe: 33 34 63 33.
Poliklinikk psykose: 33 34 51 40.
Poliklinikk rus- og avhengighet: 33 34 51 60.

Døgnseksjon allmenn: 33 05 48 98.
Døgnseksjon psykose: 33 34 51 97.

mandag - fredag 08.00-15.30

ADHD hos voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-notteroyADHD hos voksne, NøtterøyAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Alkohol - avhengighet, Linde (Nøtterøy)https://www.siv.no/behandlinger/alkohol-avhengighet-nordre-vestfold-dpsAlkohol - avhengighet, Linde (Nøtterøy)AAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-notteroyAngstlidelser - fobiske og panikkangst, NøtterøyAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-notteroyAngstlidelser hos voksne - generalisert, NøtterøyAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-notteroyBipolar lidelse, NøtterøyBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjon - veiledet internettbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandling-notteroyDepresjon - veiledet internettbehandling, NøtterøyDDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandling
Depresjon hos voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-notteroyDepresjon hos voksne, NøtterøyDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Døgnbehandling psykiatri, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatri-notteroyDøgnbehandling psykiatri, NøtterøyDPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Interpersonlig terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-notteroyInterpersonlig terapi, NøtterøyIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/kognitiv-terapi-notteroyKognitiv terapi, NøtterøyKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, NøtterøyMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjon, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-notteroyMedikamentell behandling ved depresjon, NøtterøyMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medisinfri behandling - psykisk helse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-notteroyMedisinfri behandling - psykisk helse, NøtterøyMMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandling
Panikklidelse - veiledet internettbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/panikklidelse-veiledet-internettbehandling-notteroyPanikklidelse - veiledet internettbehandling, NøtterøyPPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandling
Psykodynamisk terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-notteroyPsykodynamisk terapi, NøtterøyPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-notteroyPsykoedukasjon, NøtterøyPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, NøtterøyPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykomotorisk fysioterapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-notteroyPsykomotorisk fysioterapi, NøtterøyPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi
Psykose, voksnehttps://www.siv.no/behandlinger/psykose-voksnePsykose, voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Sosial angst - veiledet internettbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandling-notteroySosial angst - veiledet internettbehandling, NøtterøySSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dagbehandling-notteroySpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, NøtterøySSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandling, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dognbehandling-notteroySpiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandling, NøtterøySSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandling
Systematisk arbeidsminnetreninghttps://www.siv.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening

Døgn allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-nord/dogn-allmennpsykiatri-nordre-vestfold-dpsDøgn allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPSSeksjonen tilbyr døgnbehandling til pasienter med bipolar affektiv lidelse, depresjon, angst, personlighetsforstyrrelse og ved ulike kriser.
Døgn psykose - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-nord/dogn-psykose-nordre-vestfold-dpsDøgn psykose - Nordre Vestfold DPSEnheten utreder, diagnostiserer og behandler pasienter der psykose og eventuell samtidig rusmiddelavhengighet er en del av tilstandsbildet.
Poliklinikk allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-nord/poliklinikk-allmennpsykiatri-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPSNordre Vestfold DPS får henvist voksne pasienter med psykiske problemer av varierende art og alvorlighetsgrad.
Poliklinikk ambulant akutteam - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-nord/poliklinikk-ambulant-akutteam-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk ambulant akutteam - Nordre Vestfold DPSMålgruppen for poliklinikken er personer over 18 år i akutte kriser.
Poliklinikk gruppebehandling - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-nord/poliklinikk-gruppebehandling-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk gruppebehandling - Nordre Vestfold DPSPoliklinikken tilbyr spesialisert utredning og behandling til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander.
Poliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-nord/poliklinikk-psykose-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPSPoliklinikken utreder, diagnostiserer og behandler psykoser. Det tilbys psykoedukasjon til pasienter (og pårørende) som har psykoseproblematikk.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.