Poliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPS

Hovedformål for poliklinikk psykose er utredning/diagnostikk og behandling av psykoser. Poliklinikken tilbyr psykoedukasjon til pasienter og pårørende til personer som har psykoseproblematikk. Psykoedukasjon innebærer blant annet at man gir opplæring i diagnosen og pasienter og pårørende får god kjennskap til sykdommen.

Les mer om Poliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPS

Poliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPS

Poliklinikk psykose tilbyr veiledning overfor våre samarbeidspartnere, blant annet kommune/helsetjenester, og driver utdanning av helsepersonell i tillegg til forskning (IPS og EPHAPS prosjekt).

Behandling

Vi har en eklektisk/søkende tilnærming og prøver å se enkeltmenneskets behov. Behandlingen kan bestå av følgende elementer:

  • Legemidler
  • Kognitiv tilnærming/psykodynamisk tilnærming
  • Psykoedukativ familiebehandling
  • Pårørendekurs
  • Familiesamtaler til pårørende etter anbefalinger i nasjonale retningslinjer
  • Krisesamtaler med familie
  • Voldsrisikovurderinger/farlighetsvurderinger

Organisering og faglig plattform

Personalet er tverrfaglig sammensatt. I tillegg til psykiatere, psykologspesialister/psykolog er det også ansatt spes.sykepleier/sosionom og vernepleier.

Poliklinikk psykose jobber etter veiledere og retningslinjer innen psykosefeltet som gir retning på tiltak i forhold til organisering, kompetanse, prioriteringer, utforming av behandlingstiltak, samarbeid med pasienten (individuell plan), behandlingsplan/kriseplan og så videre.

Vi er er opptatt av samhandling og brukermedvirkning i kontakt med pasienter og pårørende.

Poliklinikk psykose har utstrakt bruk av ambulant virksomhet og samarbeider tett med psykose døgnpost.

Seksjonsleder: Kenneth Kvisle

Kontakt

Telefon
33 34 51 40
mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.