DPS Vestfold sør

DPS Vestfold sør er et av to DPS i Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk helse- og rusbehandling, og er lokalisert i Sandefjord og Larvik.

Opptaksområdet er kommunene Larvik, Lardal, Sandefjord, Andebu og Stokke, omtrent 100.000 innbyggere.

Les mer om DPS Vestfold sør

DPS Vestfold sør

Søndre Vestfold DPS har to døgnseksjoner (døgnseksjonene allmennpsykiatri og psykose) og fem poliklinikker (poliklinikkene allmennpsykiatri, personlighetspsykiatri, rus- og avhengighetsbehandling, psykose og ambulant akutteam) i tillegg til en egen seksjon for kontortjenester.

Utrednings- og behandlingstilbudet gis etter henvisning fra leger, psykologer eller interne samarbeidspartnere.

Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at du som pasient er aktivt medvirkende i din behandling, gjerne i samarbeid med dine pårørende, og best mulig utnytter dine ressurser og muligheter for mestring.

Avdelingssjef: Lene Nyegaard Andersen

Kontakt

Telefon
33 11 86 00
Furubakken, Larvik
Besøksadresse
Kristian Fredriksvei 10 (Google maps)
Larvik
Telefon
33 11 86 00
mandag - fredag 08.00-15.30

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Praktisk informasjon

Barn som pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Mange barn føler seg redde og alene.

Les mer om barn som pårørende her

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Mattilbud til pårørende og besøkende

​Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Sykehusprest

Når man selv eller noen av de nærmeste blir syk rykkes man ut av sin vanlige hverdag. Det kan dukke opp mange slags tanker og følelser når man leter etter kilder til livsmot og håp. Det kan være godt å snakke med noen om livet sitt slik det oppleves.

Sykehuset i Vestfold ønsker å være opptatt av en god og helhetlig behandling, det vil si å møte hele mennesket.  Ved siden av å være opptatt av fysisk og psykisk helse ønsker vi å sette fokus på det som kalles for eksistensiell helse som tar for seg de grunnleggende spørsmålene og undringene om selve livet og hva det er å være menneske.

Det finnes i dag en oppfatning om at god eksistensiell helse gir en buffer som kan medvirke til å gjøre det lettere å møte vanskeligheter i livet, mot til å møte utfordringer og større mulighet for å ivareta livets gleder. 

Samtale med prest

Med sykehuspresten kan man snakke om livet sitt; om det man gleder seg over og kanskje håper på, eller det som er vondt og vanskelig i forhold til tap, smerter, angst, depresjon, familiesituasjon, tro og tvil. Man kan snakke om det som ligger en på hjertet. I en samtale så er det alltid den som ønsker samtalen som bestemmer hva den skal handle om.

Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Sykehusprestene står etter ønske også til tjeneste med velsignelse, bønn og stille omtanke. De forretter også dåp, nattverd og kirkelige handlinger ved behov.

Uansett om sykehusprestene tilbyr samtaler med mennesker uavhengig av religion eller livssyn, så er det for noen mer naturlig å ønske en samtale med representant fra egen religion eller livssyn. Sykehusprestene kan da være behjelpelig å formidle slik kontakt.

Sykehusprestene samtaler både med pasienter og pårørende og kan tilkalles via helsepersonalet. 

Sykehusprestene tilbyr også samtaler med sykehusets ansatte.

Andre religioner

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten kan være behjelpelig med å formidle slik kontakt

Kirkelige handlinger

Nøddåp, skriftemål, nattverd, hastevielser.

Undervisning

Undervisning i etikk og åndelige / eksistensielle temaer.

Generell beredskap

Sykehusprestene har generell beredskap og kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Hvis de ikke er å få tak i, kan sentralbordet henvise til prester i distriktet etter oppsatt liste.

Kontaktinformasjon:

Sykehusprest Liselotte Wettby
Tlf. kontor: 33 34 21 39
Mobil: 94 13 66 93

Sykehusprest Knut Nåtedal 

Tlf. kontor: 3334 2135
Mobil: 93 45 94 88

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal du ikke innta medisinene dine selv. Alle medisiner styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Undervisningssykehus

​​Sykehuset i Vestfold er også en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med Universitetet i Oslo.

Ved sykehuset gjennomføres også kompetanseutvikling for alle ansatte og du vil kunne møte personell som deltar i dette. Det betyr at du også vil møte legestudenter, sykepleiestudenter og andre som er under utdanning her ved sykehuset, og at disse vil kunne være involvert i din behandling.

Presumerte samtykke

Dette skal skje under pasientens "presumerte samtykke". Dersom pasienten ønsker å trekke sitt samtykke, gjøres det gjennom beskjed til behandlende lege.

Biologisk forskningsreservasjon

Forskere kan søke om å bruke biologiske prøver som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter. Dette kan gjøres uten pasientens samtykke, men Helseforskningsloven krever at forskningsprosjektet skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Samtidig har alle rett til å reservere seg mot at deres biologiske materiale blir brukt til forskning. Ved å fylle ut et eget reservasjonsskjema blir personen registrert i registeret for biologisk forskningsreservasjon hos Folkehelseinstituttet. Så lenge personen er oppført i registeret, kan det biologiske materialet ikke brukes i forskning. Reservasjonen kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt.

Forskere er pålagt å fjerne alle som er registrert fra utvalget de skal forske på. Dette gjøres ved at forskerens datafil kjøres gjennom en kontrollrutine hos Folkehelseinstituttet.

Forskeren får en kvittering på at utvalget er kontrollert mot registeret for biologisk forskningsreservasjon.

Personer som er oppført i registeret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.

Du kan lese mer om biologisk forskningsreservasjon og finne reservasjonsskjema på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

ADHD hos voksne, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-larvikADHD hos voksne, LarvikAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
ADHD hos voksne, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-sandefjordADHD hos voksne, SandefjordAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Alkohol - avhengighet, Søndre Vestfold DPS, Preståsen, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/alkohol-avhengighet-sondre-vestfold-dps-prestasen-sandefjordAlkohol - avhengighet, Søndre Vestfold DPS, Preståsen, SandefjordAAlkohol og helseAlkohol og helseAlkohol og helseAlkohol og helse
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-larvikAngstlidelser - fobiske og panikkangst, LarvikAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-sandefjordAngstlidelser - fobiske og panikkangst, SandefjordAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-larvikAngstlidelser hos voksne - generalisert, LarvikAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-sandefjordAngstlidelser hos voksne - generalisert, SandefjordAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-larvikBipolar lidelse, LarvikBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bipolar lidelse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-sandefjordBipolar lidelse, SandefjordBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjon - veiledet internettbehandling, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandling-larvikDepresjon - veiledet internettbehandling, LarvikDDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandling
Depresjon - veiledet internettbehandling, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandling-sandefjordDepresjon - veiledet internettbehandling, SandefjordDDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandling
Depresjon hos voksne, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-larvikDepresjon hos voksne, LarvikDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Depresjon hos voksne, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-sandefjordDepresjon hos voksne, SandefjordDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Døgnbehandling psykiatri, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatri-larvikDøgnbehandling psykiatri, LarvikDPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Døgnbehandling psykiatri, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatri-sandefjordDøgnbehandling psykiatri, SandefjordDPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Interpersonlig terapi, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-larvikInterpersonlig terapi, LarvikIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Interpersonlig terapi, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-sandefjordInterpersonlig terapi, SandefjordIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv terapi, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/kognitiv-terapi-larvikKognitiv terapi, LarvikKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Kognitiv terapi, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/kognitiv-terapi-sandefjordKognitiv terapi, SandefjordKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-larvikMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, LarvikMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-sandefjordMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, SandefjordMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjon, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-larvikMedikamentell behandling ved depresjon, LarvikMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentell behandling ved depresjon, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-sandefjordMedikamentell behandling ved depresjon, SandefjordMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medisinfri behandling - psykisk helse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-larvikMedisinfri behandling - psykisk helse, LarvikMMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandling
Medisinfri behandling - psykisk helse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-sandefjordMedisinfri behandling - psykisk helse, SandefjordMMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandling
Panikklidelse - veiledet internettbehandling, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/panikklidelse-veiledet-internettbehandling-larvikPanikklidelse - veiledet internettbehandling, LarvikPPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandling
Panikklidelse - veiledet internettbehandling, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/panikklidelse-veiledet-internettbehandling-sandefjordPanikklidelse - veiledet internettbehandling, SandefjordPPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandling
Psykodynamisk terapi, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-larvikPsykodynamisk terapi, LarvikPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-sandefjordPsykodynamisk terapi, SandefjordPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-larvikPsykoedukasjon, LarvikPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoedukasjon, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-sandefjordPsykoedukasjon, SandefjordPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-larvikPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, LarvikPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-sandefjordPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, SandefjordPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykomotorisk fysioterapi, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-larvikPsykomotorisk fysioterapi, LarvikPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi
Psykomotorisk fysioterapi, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-sandefjordPsykomotorisk fysioterapi, SandefjordPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi
Sosial angst - veiledet internettbehandling, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandling-larvikSosial angst - veiledet internettbehandling, LarvikSSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandling
Sosial angst - veiledet internettbehandling, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandling-sandefjordSosial angst - veiledet internettbehandling, SandefjordSSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dagbehandling-larvikSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, LarvikSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dagbehandling-sandefjordSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling, SandefjordSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandling, Sandefjordhttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dognbehandling-sandefjordSpiseforstyrrelse hos voksne, døgnbehandling, SandefjordSSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandling

Døgn allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/dogn-allmennpsykiatri-sondre-vestfold-dps-sandefjordDøgn allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, SandefjordDøgnseksjonen mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, allmennpsykiatrisk lidelse
Døgn psykose - Søndre Vestfold DPS, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/dogn-psykose-sondre-vestfold-dpslarvikDøgn psykose - Søndre Vestfold DPS, LarvikSeksjonen mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, psykoselidelse, som har behov for døgnopphold.
Poliklinikk allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/poliklinikk-allmennpsykiatri-sondre-vestfold-dps-larvikPoliklinikk allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, LarvikPoliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatrisk lidelse.
Poliklinikk allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/poliklinikk-allmennpsykiatri-sondre-vestfold-dps-sandefjordPoliklinikk allmennpsykiatri - Søndre Vestfold DPS, SandefjordPoliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatrisk lidelse.
Poliklinikk ambulant akutteam - Søndre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/poliklinikk-ambulant-akutteam-sondre-vestfold-dpsPoliklinikk ambulant akutteam - Søndre Vestfold DPSPoliklinikken møter pasienter i akutt psykisk krise, for eksempel førstegangs psykose, psykotiske sammenbrudd eller akutt suicidal krise.
Poliklinikk personlighetspsykiatri - Søndre Vestfold DPS, Sandefjordhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/poliklinikk-personlighetspsykiatri-sondre-vestfold-dpssandefjordPoliklinikk personlighetspsykiatri - Søndre Vestfold DPS, SandefjordPoliklinikken retter seg særlig mot pasienter med personlighetsproblematikk hvor det er alvorlig selvskading, selvmordsproblematikk eller betydelig funksjonsnedsettelse.
Poliklinikk psykose - Søndre Vestfold DPS, Larvikhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/dps-vestfold-sor/poliklinikk-psykose-sondre-vestfold-dps-larvikPoliklinikk psykose - Søndre Vestfold DPS, LarvikPoliklinikken mottar pasienter med mistanke om/diagnostisert psykoselidelse som har behov for utredning, diagnostisering, behandling eller rehabilitering.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.