Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)

Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatrisk lidelse. Det vil si pasienter med angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, traumerelaterte lidelser, hyperkinetiske lidelser og spiseforstyrrelser, med behov for diagnostisering og/eller behandling. Seksjonen har også OCD-team for tvangslidelser, og E-mestrings program for angst- og depressive lidelser.

Les mer om Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)

Allmennpsykiatrisk poliklinikk (DPS)

Henvisning sendes via lege eller psykolog.

Behandlingstilbudet

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen har fokus på mestring- og problemløsning, og det benyttes ulike behandlingsmetoder som individuelle samtaler, familie- eller parsamtaler, psykoedukasjon og medikamentell behandling. Behandlingen kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og ved behov utarbeidelse av individuell plan er sentral, der den enkelte støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring.

Seksjonen samarbeider tett med andre seksjoner ved DPS Vestfold, psykiatrisk fylkesavdeling, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene.

Generelt om poliklinikken

Seksjonen har en tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab, med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, samt sykepleiere/vernepleiere og sosionomer med videreutdanning innen psykisk helse.

 

Seksjonsleder, Larvik og Sandefjord: Mette Camilla Moen

Seksjonsleder, Nøtterøy: Sondre Hasvold

Kontaktinformasjon

Telefon
Nøtterøy: 33 34 63 30 . Larvik og Sandefjord: 33 48 89 00 .
mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresser og praktisk informasjon

ADHD hos voksnehttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)https://www.siv.no/behandlinger/aksept-og-verdibasert-atferdsterapi-actAksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)AAksept- og forpliktelsesterapi (ACT)Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst, LarvikAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Larvikhttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert, LarvikAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelse, NøtterøyBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjon hos voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksne, NøtterøyDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlopPsykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.