Allmennpsykiatrisk post (DPS)

Allmennpsykiatrisk post i Sandefjord mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, allmennpsykiatrisk lidelse. Det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling.

Les mer om Allmennpsykiatrisk post (DPS)

Allmennpsykiatrisk post (DPS)

Henvisning

Henvisning sendes via lege eller psykolog.


Behandlingstilbudet

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen har fokus på problemløsning, og er basert på miljøterapi med fokus på egen mestring, et ukentlig gruppebasert forum, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og utarbeidelse av individuell plan er sentral, der den enkelte støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring utenfor institusjon.

Seksjonen samarbeider tett med andre seksjoner ved DPS Vestfold, psykiatrisk fylkesavdeling, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene.


Hva skjer ved innleggelse?

Det foretas innkomstsamtale med psykolog og/eller lege hvor det planlegges det videre forløp under innleggelsen.

Hva skjer ved utskriving?

Det foretas utskrivingssamtale med psykolog og/eller lege, hvor den videre oppfølging og eventuelle behov for tilrettelegging avklares.


Generelt om døgnposten

Posten har en tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab, med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.


Seksjonsleder, Larvik: Michael Hartvigsen

Seksjonsleder, Sandefjord:  Line Theodor Rafaelsen

Kontaktinformasjon

Telefon
Nøtterøy: 33 05 48 98 . Sandefjord: 33 48 88 50 .
Besøksadresser og praktisk informasjon

Medisinfri behandling - psykisk helse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-notteroyMedisinfri behandling - psykisk helse, NøtterøyMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevern

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.