Ambulant akutteam

Ambulant akutteam møter pasienter i akutt psykisk krise, beskrevet som førstegangs psykose, psykotiske sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller andre akutte kriser.

Les mer om Ambulant akutteam

Ambulant akutteam

Henvisninger sendes via lege eller psykolog.

Behandlingstilbudet

Ambulant akutteam (AAT) møter pasienten med fokus på å sette inn tiltak som kan stabilisere og bedre tilstanden, samt å forebygge akutt innleggelse på psykiatrisk fylkesavdeling, og bidra til å unngå tvangsinnleggelser der det er mulig, og gjøre bruk av tvang minst mulig belastende for pasienten i tilfeller der bruk av tvang er uunngåelig.

Behandlingen består av kortvarig oppfølging under kriser ved konsultasjoner eller hjemmebesøk, familie- og nettverksarbeid, samt videre henvisning til behandling/annen oppfølging.

AAT har tett samarbeid med øvrige seksjoner ved DPS Vestfold, psykiatrisk fylkesavdeling samt fastleger, legevakt og psykiatritjenesten i kommunene.

Generelt om teamet

AAT har en medarbeiderstab som utgjøres av overlege, psykologer, samt sykepleiere, vernepleiere og sosionomer med videreutdanning innen psykisk helse.

 

Seksjonsleder: Hege Gulliksrud

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Linde: Bygg A, inngang B.
Telefon
Nøtterøy: 33 34 51 00 . Larvik: 33 11 86 00 .
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.