Psykose døgnpost (DPS)

Døgnposten mottar pasienter med mistanke om, eller diagnostisert, psykoselidelse og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling.

Les mer om Psykose døgnpost (DPS)

Psykose døgnpost (DPS)

Henvisning

Henvisning sendes via lege eller psykolog.

Behandlingstilbudet

Tilbudet består av et strukturert utredningsprogram som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen er fokusert på mestring og problemløsning, og basert på Gundersons miljøterapeutiske tilnærming, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid, praktisk og sosial ferdighetstrening, inkludert bo-trening i samarbeid med kommune, og gruppebasert undervisning. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og utarbeidelse av individuell plan er sentral, der den enkelte støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring i egen bolig og øvrig hverdag utenfor institusjon.

Seksjonen samarbeider tett med poliklinikk psykose og andre seksjoner ved DPS Vestfold, psykiatrisk fylkesavdeling, og psykiatritjenesten i kommunene.

Hva skjer ved innleggelse?

Det foretas innkomstsamtale med psykolog og/eller lege hvor det planlegges det videre forløp under innleggelsen.

Hva skjer ved utskriving?

Det foretas utskrivingssamtale med psykolog og/eller lege, hvor den videre oppfølging og eventuelle behov for tilrettelegging avklares.

Generelt om døgnseksjonen

Seksjonen består av tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab, med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.


Seksjonsleder, Larvik: Mikael Hartvigsen

Seksjonsleder, Nøtterøy: Kenneth Kvisle

Kontaktinformasjon

Telefon
Nøtterøy: 33 34 51 97 . Larvik: 33 11 86 50 .
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Visitt skjer etter avtale med personalet.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.