Psykosepoliklinikk (DPS)

Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert psykoselidelse som har behov for utredning, diagnostisering, og behandling i form av stabilisering av lidelsen og/eller rehabilitering.
Les mer om Psykosepoliklinikk (DPS)

Psykosepoliklinikk (DPS)

Henvisning

Henvisning sendes via lege eller psykolog.

Behandlingstilbudet

Tilbudet består av et strukturert utredningsprogram som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen har fokus på mestring og problemløsning, og består av dels et individuelt tilbud med individualsamtaler, psykoedukasjon og medikamenter, oftest i kombinasjon med familie- og nettverksarbeid, samt dels en gruppebasert behandling med psykoedukasjon, praktisk og sosial ferdighetstrening, inkludert bo-trening i samarbeid med kommune. Behandlingen kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og utarbeidelse av individuell plan er sentral, der den enkelte støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring i egen bolig og øvrig hverdag.

Seksjonen samarbeider tett med døgn psykose og andre seksjoner ved DPS Vestfold, psykiatrisk fylkesavdeling, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene.

Generelt om poliklinikken

Seksjonen består av tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab, med overlege, psykologer under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og sosionomer med videreutdanning innen psykisk helse.

 

Seksjonsleder, Larvik: Lene Nyegaard Andersen

Seksjonsleder, Nøtterøy: Geir Trolle Engebretsen

Kontaktinformasjon

Telefon
Nøtterøy: 33 34 51 40 . Larvik: 33 11 86 00 .
mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresser og praktisk informasjon

Psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksne-pakkeforlopPsykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.