Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kompetansetjenesten er organisert under klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold, og medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fagområder:

• Alderspsykiatri
• Demens
• Funksjonshemning og aldring
• Utviklingshemning og aldring

Arbeidsoppgaver:

• Forskning og utviklingsarbeid
• Rådgivning og veiledning
• Bibliotek- og litteraturtjeneste
• Undervisning
• Kurs og konferanser
• Utgivelse av lærebøker, fagrapporter og studiemateriale

Kontakt

Telefon
33 34 19 50
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post

Granli

Besøksadresse
Taranrødveien 47(Google maps)
3171 SEM

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Arrangementer

02.03 torsdag

Utviklingshemning og aldring – Utfordringer i VTA og arbeidssentra

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning.

14.03 tirsdag

Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt

Temakurs om velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt.

15.03 onsdag

Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt

Temakurs om velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt.

Se flere kommende arrangementer ()