Nordre Vestfold DPS

Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter (NVDPS) yter spesialisthelsetjenester til syv kommuner (Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Re, Horten, Hof og Holmestrand) med til sammen omtrent 115.000 innbyggere.

Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper, psykose og rus- og avhengighet. Avdelingen har to døgnenheter, fire poliklinikker og et ambulant akutteam (AAT).

Les mer om Nordre Vestfold DPS

Nordre Vestfold DPS

Avdelingen har sin hovedbase i Tønsberg, men har også en poliklinisk base i Horten. NVDPS samarbeider nært med de fylkesdekkende avdelingene og kommunenes helse og omsorgstjenester. 

Avdelingssjef: Grethe Reizer

Kontakt

Oppmøtested

Se underliggende enheter.

Åpningstid: kl. 08.00-15.30.

Telefonnummer:

Linde: 33 34 51 00.
Horten medisinske senter: 33 03 64 00.

Poliklinikk allmenn: 33 34 63 30.
Poliklinikk gruppe: 33 34 63 33.
Poliklinikk psykose: 33 34 51 40.
Poliklinikk rus- og avhengighet: 33 34 51 60.

Døgnseksjon allmenn: 33 05 48 98.
Døgnseksjon psykose: 33 34 51 97.

mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

ADHD hos voksne, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-notteroyADHD hos voksne, Nordre Vestfold DPSAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Alkohol - avhengighet, Linde (Nøtterøy)https://www.siv.no/behandlinger/alkohol-avhengighet-nordre-vestfold-dpsAlkohol - avhengighet, Linde (Nøtterøy)AAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-notteroyAngstlidelser - fobiske og panikkangst, Nordre Vestfold DPSAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generalisert, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisert-notteroyAngstlidelser hos voksne - generalisert, Nordre Vestfold DPSAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/bipolar-lidelse-notteroyBipolar lidelse, Nordre Vestfold DPSBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjon hos voksne, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-notteroyDepresjon hos voksne, Nordre Vestfold DPSDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Døgnbehandling psykiatri, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatri-notteroyDøgnbehandling psykiatri, Nordre Vestfold DPSDPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Interpersonlig terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-notteroyInterpersonlig terapi, NøtterøyIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv terapi, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/kognitiv-terapi-notteroyKognitiv terapi, NøtterøyKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyMedikamentell behandling ved bipolar lidelse, Nordre Vestfold DPSMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjon, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjon-notteroyMedikamentell behandling ved depresjon, Nordre Vestfold DPSMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medisinfri behandling - psykisk helse, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/medisinfri-behandling-psykisk-helse-notteroyMedisinfri behandling - psykisk helse, NøtterøyMMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandlingMedisinfri behandling
Psykodynamisk terapi, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-notteroyPsykodynamisk terapi, Nordre Vestfold DPSPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/psykoedukasjon-notteroyPsykoedukasjon, Nordre Vestfold DPSPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-notteroyPsykologisk behandling ved bipolar lidelse, Nordre Vestfold DPSPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykomotorisk fysioterapi, Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-notteroyPsykomotorisk fysioterapi, Nordre Vestfold DPSPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi
Psykose, voksne, Nøtterøyhttps://www.siv.no/behandlinger/psykose-voksne-notteroyPsykose, voksne, NøtterøyPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Systematisk arbeidsminnetreninghttps://www.siv.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening

Døgn allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/dogn-allmennpsykiatri-nordre-vestfold-dpsDøgn allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPSSeksjonen tilbyr døgnbehandling til pasienter med bipolar affektiv lidelse, depresjon, angst, personlighetsforstyrrelse og ved ulike kriser.
Døgn psykose - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/dogn-psykose-nordre-vestfold-dpsDøgn psykose - Nordre Vestfold DPSEnheten utreder, diagnostiserer og behandler pasienter der psykose og eventuell samtidig rusmiddelavhengighet er en del av tilstandsbildet.
Poliklinikk allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/poliklinikk-allmennpsykiatri-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk allmennpsykiatri - Nordre Vestfold DPSNordre Vestfold DPS får henvist voksne pasienter med psykiske problemer av varierende art og alvorlighetsgrad.
Poliklinikk ambulant akutteam - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/poliklinikk-ambulant-akutteam-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk ambulant akutteam - Nordre Vestfold DPSMålgruppen for poliklinikken er personer over 18 år i akutte kriser.
Poliklinikk gruppebehandling - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/poliklinikk-gruppebehandling-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk gruppebehandling - Nordre Vestfold DPSPoliklinikken tilbyr spesialisert utredning og behandling til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander.
Poliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/poliklinikk-psykose-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk psykose - Nordre Vestfold DPSPoliklinikken utreder, diagnostiserer og behandler psykoser. Det tilbys psykoedukasjon til pasienter (og pårørende) som har psykoseproblematikk.
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-rusbehandling/nordre-vestfold-dps/poliklinikk-rus-og-avhengighetsbehandling-nordre-vestfold-dpsPoliklinikk rus og avhengighetsbehandling - Nordre Vestfold DPSPoliklinikken behandler pasienter med avhengighetsproblematikk i forbindelse med misbruk av rusmidler, eventuelt med psykiatrisk lidelse i tillegg.