Nevropsykiatrisk poliklinikk

Nevropsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med tilstander som kan være uttrykk for hjernefunksjonsforstyrrelser, og der det mistenkes en utviklingsforstyrrelse innen følgende diagnoseområder:

Les mer om Nevropsykiatrisk poliklinikk

Nevropsykiatrisk poliklinikk

  • ADHD med komplisert forløp eller med tilleggslidelser (eks. angstlidelse, bipolar lidelse, ruslidelse i rehabilitert fase etc.)
  • Ticslidelse (inkludert Tourette) og assosierte tilleggslidelser
  • Utredning av komplekse psykiske tilstander med mistanke om samtidig ADHD eller kronisk ticslidelse/Tourette, eller andre nevrokognitive                forstyrrelser (unntatt autisme, moderat eller alvorlig psykisk tviklingshemning  Og hjerneskader med nevrologiske utfall, samt demens, som har tilbud ved andre enheter)
  • Behandling av ADHD ved tilleggslidelser som lett psykisk utviklingshemning

Poliklinikken har spesialkompetanse innen nevropsykiatri – (har tverrfaglig team med spesialist i psykiatri og nevrologi).


Poliklinikken har primært tilbud med utvidet diagnostikk og spesialisert behandling av pasienter etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten, eller på henvisning fra fastlege for utvidet behandlingstilbud ved ADHD eller ticslidelse og Tourette.

Hva skjer ved konsultasjon/undersøkelse

Ved konsultasjon vil du møte en fagperson i spesialteamet, og som vil gi informasjon om undersøkelser og foreta intervju for å kartlegge de vanskene som du er henvist for. Dersom du er tilsendt spørreskjemaer for utfylling, er det fint om du husker på å ta med disse, evt. svare på digital plattform (CheckWare). Når det er gjennomført utredning, vil spesialist beslutte videre tiltak og behandling.

Seksjonsleder: Mats Fredriksen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst for registrering og betaling. Ta med frikort hvis du har dette.
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.00
Telefon
33 37 50 00
mandag - fredag 09.00-14.00
Håkon V gate 17 A
Besøksadresse
Håkon Femtes gate 17 A (Kart)
Telefon
33 37 50 00
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.